Lyssna

Belysning

Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för cirka 7000 belysningspunkter som belyser vägar, gator, gång- och cykelvägar samt övrig allmän plats som torg, parker och parkeringsplatser runt om i kommunen. Belysningen är främst avsedd att öka säkerhet och trygghet för gående, cyklister och övriga trafikanter.

Drift och underhåll

Enstaka släckta lampor lagas efter att de felanmälts inom 7-40 dagar beroende på hur belysningspunkten är prioriterad. Om en hel gata eller gång- och cykelväg är släckt ska felet åtgärdas omgående efter anmälan men ibland kan felet bero på svårlokaliserade kabelfel och då kan det ta extra tid innan felet blir avhjälpt. Fel som utgör direkt fara för trafiksäkerhet eller elektrisk personsäkerhet prioriteras som akuta och ska åtgärdas omedelbart.

Under oktober varje år genomförs en översyn av hela belysningsanläggningen. I samband med denna översyn kan belysningen vara tänd under dagtid.

Energihushållning och miljöhänsyn

Från och med 2015 blir försäljning av så kallade kvicksilverlampor förbjudna inom EU. I Härryda kommun är alla kvicksilverlampor nu utbytta mot belysningskällor av typen högstrycksnatrium. Dessa lampor är betydligt energisnålare. Livslängden är dessutom ungefär tre gånger så lång vilket sparar in många lampbyten. Högtrycksnatrium ger dock ett mer orangegult ljus än de gamla kvicksilverlamporna.

LED är en annan miljövänlig belysningskälla som används mer och mer i kommunen bland annat i Landvetter och Hindås centrum samt i nyexploaterade områden. LED-ljuskällor ger ett vitt ljus, de har lång livslängd och är energisnåla. LED har dock varit relativt dyra i inköp men priserna har gått ned de senaste åren.

Kontakt

Felanmälan av kommunens
gatu- och vägbelysning
Vardagar kl 8-16.30: 
031-724 62 00
Felanmälan via webbformulär

Övrig tid eller vid akuta fel
SOS Alarm: 031-703 16 77

Ange gärna belysningsstolpens
id-nummer. Det hittar du på en klisterlapp på stolpen.