Belysning

Det kommunala bolaget Härryda energi AB ansvarar för cirka
8 000 belysningspunkter som belyser vägar, gator, gång- och cykelvägar samt övrig allmän plats som torg, parker och parkeringsplatser runt om i kommunen. Belysningen är främst avsedd att öka säkerhet och trygghet för gående, cyklister och övriga trafikanter.

Vem ansvarar för vilket område?

Härryda Energi ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen på allmän plats inom Härryda kommun.

Härryda kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. Det är alltså Härryda kommun som avgör var det ska lysa.

Drift och underhåll

Enstaka släckta lampor åtgärdas efter att de felanmälts inom 30 dagar beroende på hur belysningspunkten är prioriterad. Om en hel gata eller gång- och cykelväg är släckt ska felet åtgärdas omgående efter anmälan men ibland kan felet bero på svårlokaliserade kabelfel och då kan det ta extra tid innan felet blir avhjälpt. Fel som utgör direkt fara för trafik­säkerhet eller personsäkerhet prioriteras som akuta och ska åtgärdas omedelbart.

Under perioden augusti-oktober varje år genomförs en översyn av hela belysnings­anläggningen. I samband med denna översyn kan belysningen vara tänd under dagtid.

Energihushållning och miljöhänsyn

I Härryda kommun håller vi på att fasa ut belysningskällor av typen högtrycksnatrium till LED-källor. Dessa lampor är betydligt energisnålare. Högtrycksnatrium ger ett mer orangegult ljus medan LED ger ett vitt ljussken.

Kontakt

Felanmälan av kommunens
gatu- och vägbelysning:

Via telefon
Måndag-onsdag kl 8-16.30
Torsdag kl 8-18.00
Fredag kl 8-15.00
031-724 64 99

Via webbformulär/app
Jag vill felanmäla

Vid akuta fel
(om felet innebär fara för människor eller egendom):
031-88 01 23 (dygnet runt)

Ange gärna belysnings­stolpens id-nummer. Det hittar du på en grå klisterlapp tillsammans med en streckkod.