Trafik, vägar och resor

Tre härryda-kommunanställda personer i varselkläder.

Foto: Anna Sigvardsson

Din vägförening kan ansöka om driftbidrag

Villkor för att erhålla driftbidrag och bidragets storlek

tågresenärer

Götalandsbanan - planerad stambana för tåg genom Härryda

Trafikverket planerar en ny järnväg mellan Göteborg och Borås med stopp i bland annat Landvetter flygplats. En beskrivning av projektet och kommunens ståndpunkt finns på
Götalandsbanan genom Härryda kommun