Till innehållet

Övergångsställe, gångpassage

Det är skillnad på ett övergångsställe och en gångpassage. Ett övergångsställe är en plats på en väg, eller gata, där det är avsett att gående ska gå om de vill passera över. En gångpassage är en plats där man underlättat för gående att korsa körbanan. Här finns information om vad som gäller för gående och fordonsförare vid övergångsställen och vid gångpassager.

Övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats där gående kan korsa en gata och som är markerad med vägmarkering eller vägmärke, eller både och.

Både bilister och cyklister har väjnings­plikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe. Fordons­föraren ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående. Tänk på att fordonsförare däremot inte har någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Som gående ska du ta hänsyn till fordonets avstånd och hastighet, samt att du ska passera utan dröjsmål. Övergångs­­ställe kan användas för att öka framkomligheten för gående där trafikintensiteten är hög och antalet gående är relativt få.

Det här gäller för fordonsförare vid ett övergångs­ställe:

  • Du har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe.
  • Du ska anpassa körningen så att du inte behöver stanna på övergångsstället.
  • Du ska i god tid sänka hastigheten eller stanna.
  • Du får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.
  • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
  • Du får inte köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe.

Det här gäller för gående vid ett övergångs­ställe:

  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående, men du som gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig: vad är fordonets hastighet? Hur nära är fordonet?
  • Korsa körbanan eller cykelbanan utan onödigt dröjsmål

Gångpassage

En gångpassage är en plats där gående kan korsa en gata men där bilister inte har väjningsplikt mot gående.

Gångpassager kan vara upphöjda för att fordon ska köra sakta, ha refuger för att gående ska kunna korsa ett körfält i taget, men också vara en plats där ingenting särskilt gjorts.

Det finns inga särskilda vägmärken eller väg­markeringar som reglerar en gångpassage. Samma regler gäller på en gång­passage som om du skulle korsa vägen var som helst, det vill säga att gående och cyklister har väjnings­plikt, men också att fordonsförare ska hålla tillräckligt låg hastighet där gående korsar vägen.

Övergångsställe eller gångpassage?

Om det ska vara ett övergångsställe eller en gångpassage på en plats beror främst på hur mycket trafik och gående det är, men också vilken plats det är, det vill säga vilka som behöver korsa gatan. Ett övergångsställe är aldrig en trafiksäkerhetsåtgärd utan byggs i första hand för att öka framkomligheten för fotgängare.

Gångpassagerna vid Hulebäcks­gymnasiet
– flöden iställer för köer

Vid gångpassagerna utanför Hulebäcks­gymnasiet rör sig stora mängder cyklister, gående och bilister. Övergångsställen på dessa punkter skulle innebära enorma bilköer på Allén – en bilist har skyldighet att stanna för en gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe.

Förstora bilden
Förstora bilden

Med de befintliga gångpassagerna sker istället varje passage i sam­förstånd mellan bilist och fotgängare samtidigt som fordonets hastighet är låg. På så sätt kan även små tidsluckor utnyttjas för passage, både som fot­gängare och bilist. Upphöjningen av passagerna är gjorda för att säkra hastig­heten till 30 km/h.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04