Till innehållet

Barn i trafiken

Motoriskt kan barnet färdas i trafiken när det börjar skolan. Däremot kan inte barnet uppfatta och bedöma trafiksituationer. Först i den tidiga tonåren kan de flesta barn anses vara trafik­mogna och dra lärdom av erfarenheter de fått genom att röra sig i trafiken.

Tre tjejer står och pratar tillsammans i centrum.

Foto: Anna Sigvardsson Högborg

Föräldrar som förebilder i trafiken

– barn gör som du

Som bekant gör barn inte som du säger utan som du gör. Därför är det viktigt att föregå med gott exempel.

  • Gå på trottoaren, inte på gatan bara för att slippa trottoarkanter. Kanske har du sett föräldrar som går med barnvagnen på gatan med ett äldre barn bredvid. Barnet lär sig då att man inte måste gå på trottoaren.
  • Du och ditt barn behöver synas i trafiken. Använd synliga reflexer – även där det finns gatubelysning.
  • Skydda huvudet och använd cykelhjälm – det är en billig livförsäkring för både dig och ditt barn.
  • Stanna vid övergångsställen och gå över först när bilarna har stannat. Att fotgängare har företräde betyder inte att man bara kan gå rakt ut och hoppas att bilisten stannar.

Barnens trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar

Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren och barnens begränsningar gäller bland annat sånt som att identifiera varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, skilja på höger och vänster och bedöma risker. Barn är också kortare än vuxna och ser därför saker i sin omgivning sämre och syns inte lika bra för andra trafikanter.

När kan barn vistas i trafiken på egen hand?

Trafikmiljön ser olika ut och barn är olika, det är därför svårt att ange en ålder då de flesta barn klarar att vistas i trafiken på egen hand. En tumregel kan vara att barn kan gå till skolan i måttligt trafikerade miljöer vid 9-10 års ålder och cykla i trafiken vid 11-12 års ålder.

Men det finns förstås trafikmiljöer där inga barn borde vistas på egen hand, samtidigt som yngre barn kan cykla till skolan om det finns säkra, trygga och sammanhängande cykel­banor med säkra korsningar och passager. Ytterligare en faktor är barns vana vid att vara i trafiken. Att klara av att cykla på egen hand kommer inte av sig själv utan förutsätter träning och erfarenhet.

Hur åker barn säkert i bilen?

De viktigaste åtgärderna för barn som bilpassagerare är att färdas i säkra bilar och att använda rätt bilbarnskydd på ett riktigt sätt. Barn som är kortare än 135 cm ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn istället för eller tillsammans med bil­bältet. Detta enligt Trafikförordningen (1998:1276) 4 kap 10 §.

I Sverige rekommenderas dessutom att barn ska sitta bakåtvänt till 4-5 års ålder, och därefter i bältesstol, bälteskudde eller integrerat barnskydd till 10-12 års ålder.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04