Till innehållet

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar. Alla trafikanter och kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god miljö för människor som åker buss, bil, cyklar eller går på vägar och i korsningar.

Bilar kör om cyklister på landsväg.

Foto: XXL Photo, Mostphotos

Att begränsa hastigheten på gator och vägar och bygga säkra korsningar där bilister, cyklister och gångtrafikanter möts, gör att alla som vistas på och omkring vägen ska känna sig trygga och säkra. Det gäller inte minst våra yngsta och äldsta invånare.

Som invånare finns det också en hel del som du kan göra för att bidra till en trafiksäker gatumiljö. Hålla rätt hastighet och ha god uppsikt i korsningar och bära reflexer i mörker exempelvis.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04