Till innehållet

Hålla efter häckar och buskage

Kom ihåg att klippa dina häckar, träd och buskar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du är ansvarig för att sköta din tomt så att det inte uppstår några risker för omgivningen. Även du som är förbipasserande kan hjälpa till genom att felanmäla till kommunen om du ser växtlighet som kan innebära en trafikfara.

Illustrationer: Maria Poll

Illustration som visar hur man ska klippa växtlighet när man har en hörntomt som vätter mot körbana eller gång- och cykelbana

Korsningar

 • Växtlighet mot en väg ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplan inom en så kallad sikttriangel av minst 10 meter.
 • Växtlighet mot en gång- och cykelbana ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplan inom en sikttriangel av minst 5 meter.
Illustration som visar att växtlighet vid en utfart inte ska vara högre än 80 centimeter över gatuplan inom en sikt­triangel av minst 2,5 meter

Utfart mot gata

Växtlighet vid en utfart ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplan inom en sikt­triangel av minst 2,5 meter.

Illustration som visar att växtlighet som sträcker sig ut över en gång- och cykelväg eller gata ska vara klippt så att trafikanter har fri höjd att passera.

Framkomlighet - fri höjd

Växtlighet som sträcker sig ut över en gång- och cykelbana eller gata ska vara klippt så att trafikanter har fri höjd att passera. Den fria höjden ska vara:

 • minst 3,2 meter över gång-och cykelbana
 • minst 4,6 meteröver en gata/väg.

Framkomlighet - hinder

Illustration som visar att växtlighet ska hållas inom den egna tomtgränsen.

Växtlighet ska hållas inom den egna tomtgränsen. Växtlighet vid och runt en belysnings­stolpe som står vid tomtgräns ska anpassas så att belysningen inte skyms. Den minsta fria höjden ska vara minst 3,2 meter över en gång- och cykelbana och minst 4,6 meter över en gata/väg.

Illustration som visar en oklippt tomt

Som fastighetsägare ska du:

 • hålla din tomt i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas och olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. (8 kap. 15 § plan- och bygg­lagen (2010:900), PBL)
 • sköta häckar, buskar och träd så att risken för olycksfall begränsas.

För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigt att:

 • sikten är fri för trafikanter samt att vägmärken och gatunamns-skyltar syns väl
 • trafikanter inte kan skadas av exempelvis grenar eller tvingas ut i körbanan för att passera
 • maskiner som städar eller plogar snö kommer fram
 • växtlighet inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysning.

Tips!

För att du som fastighetsägare ska kunna sköta häckar och buskar från alla håll bör de planteras minst 60 centi­meter från tomtgränsen mot gång- och cykelväg och gata/­väg. Träd eller större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgräns.

Trädgårdsavfall kan du lämna på: Bråta återvinningscentral

Felanmäl växter som kan innebära trafikfara

Om du som förbipasserande exempelvis upptäcker siktskymmande växtlighet vid en utfart eller större grenar på gång- eller cykelbanan – hör av dig till kommunen genom att göra en felanmälan. Det går bra att göra en felanmälan oavsett om det är på kommunens eller på privat mark du upptäcker faran.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04