Till innehållet

Belysning/gatubelysning

Det kommunala bolaget Härryda Energi ansvarar för
8 000 belysningspunkter som lyser upp vägar, gator, gång- och cykel­vägar och allmänna platser som torg, parker och parkerings­platser. Lyktstolpar är främst avsedda att öka säkerhet och trygghet för människor som rör sig ute.

Mörk morgon i november, ingen ute. God belysning skapar trygghet kring busshållplats i Mölnlycke. 2019-11-26

Vem ansvarar för vilket område?

Härryda Energi ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen på allmän plats inom Härryda kommun.

Härryda kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar. Det är alltså Härryda kommun som avgör var det ska lysa.

Drift och underhåll

Enstaka släckta lampor åtgärdas efter att de felanmälts inom 30 dagar beroende på hur belysningspunkten är prioriterad. Om en hel gata eller gång- och cykelväg är släckt ska felet åtgärdas omgående efter anmälan men ibland kan felet bero på svårlokaliserade kabelfel och då kan det ta extra tid innan felet blir avhjälpt. Fel som utgör direkt fara för trafik­säkerhet eller personsäkerhet prioriteras som akuta och ska åtgärdas omedelbart.

Under perioden augusti-oktober varje år genomförs en översyn av hela belysnings­anläggningen. I samband med denna översyn kan belysningen vara tänd under dagtid.

Energihushållning och miljöhänsyn

I Härryda kommun håller vi på att fasa ut belysningskällor av typen högtrycksnatrium till LED-källor. Dessa lampor är betydligt energisnålare. Högtrycksnatrium ger ett mer orangegult ljus medan LED ger ett vitt ljussken.

Kontakt

Felanmälan av kommunens gatu- och vägbelysning

031-376 10 10
Måndag-Torsdag kl 8-16.00
Fredag kl 8-15.00

Via webbformulär/app:
Jag vill felanmäla

Vid akuta fel

031-88 01 23 (dygnet runt)
(om felet innebär fara för människor eller egendom)

Ange gärna belysnings­stolpens id-nummer. Det hittar du på en grå klisterlapp tillsammans med en streckkod.

Vid frågor om gatubelysning, kontakta trafikverksamheten

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04