Till innehållet

Gång- och cykelbanor

Det ska vara säkert och enkelt att ta sig fram till fots och med cykel.
Härryda kommun arbetar med att förbättra och bygga nya gång- och cykelbanor. Det finns kartor över gång- och cykelbanor i Mölnlycke och Landvetter.

Children with rucksacks riding on bikes in the park near school. Pupils with backpacks outdoors

Att ta sig fram med cykel, elsparkcykel eller till fots gynnar hälsa och miljö. Härryda kommun arbetar för att göra det så enkelt och tryggt att cykla och promenera på vägar som är skilda från biltrafik. Dels bygger kommunen ut cykelförbindelser där det är möjligt, dels bygger vi sammanhängande stråk och säkrare korsningar där bil- och cykeltrafik möts.

Det ska vara möjligt för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram på vägarna oavsett väder. Kommunen snöröjer och halkbekämpar de större cykelbanorna när det är vinterväglag och tar upp grus och sand när vintersäsongen är över.
Snöröjning och sandning

Cykelkarta

Kartor finns över gång- och cykelbanor i Mölnlycke och Landvetter. För övriga kommundelar finns dessa vägar utmarkerade i kommunens besökskarta.

Avspärrningar på gång- och­ cykelbanor

Kommunen får ofta önskemål om att placera ut fasta hinder som betonggrisar, pollare, stolpar och andra väghinder på gång- och cykelbanor. Orsaken kan vara att mopeder kör för fort eller att bilar emellanåt använder gång- och cykelbanor som smitväg.

Men kommunen är generellt restriktiv med att placera ut fasta hinder på gång- och cykelbanor. Varje år sker ett stort antal olyckor där cyklister skadas för att de kört på fasta hinder på eller strax intill cykelbanan. Olycksrisken är också större att en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped på en gång- och cykelbana.

Vi räknar cyklister

På Benarebyvägen, efter järnvägsbron, i Mölnlycke finns det en cykelräknare. Skylten visar hur många cyklister som passerar varje dag och hur det såg ut dagen innan.

Cykelräknare på Benarebyvägen

På så vis så får vi värdefull statistik och förhoppningsvis kan den inspirera fler till att välja cykeln framför bilen.
På Infracontrols webbplats kan du se hur många som har cyklat förbi idag Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor om gång- och cykelbanor

Trafikverket är väghållare för väg 540 och 549 mellan Landvetter och Mölnlycke. Både Härryda kommun och Trafikverket har studerat möjligheten att bygga en gång- och cykelväg utmed sträckan samt kostnadsberäknat detta. Trafikverket har dock gjort bedömningen att detta inte är ekonomiskt försvarbart och väljer för närvarande att inte gå vidare med projektet.

Mellan Rådavägen och Kvarnbacken sattes nyligen ett räcke upp. På denna sträckan fanns möjlighet att bredda gång- och cykelbanan så att ett räcke fick plats. På resterande del väster om Enebacken finns inte detta utrymme med tanke på bergskärningar, men önskemålet om en breddad gång- och cykelbana finns med i pågående detaljplanearbete för Enebacken II.

Kommunen får ofta synpunkter och önskemål om att det ska sättas ut grisar och bommar på gång- och cykelbanorna. Att placera ut fasta hinder mitt på cykelbanan kan vara mycket farligt. Den största olycksrisken för cyklister är att köra in i fasta hinder, på eller i direkt anslutning till cykelbanan. Stort arbete läggs ner på att plocka bort fasta hinder i direkt anslutning till cykelbanorna såsom papperskorgar, belysnings­stolpar och höga kantstenar. Det är därför mycket viktigt att noga överväga varje hinder som sätts upp.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04