Till innehållet

Torghandel, julgransförsäljning, marknad

Om du vill använda allmän (offentlig) plats i samband med försäljning måste du, med några få undantag, ha polisens tillstånd.

Människor som handlar frukt och grönsaker vid torghandel

Ansökan om tillstånd

Du måste alltid söka tillstånd innan du tar allmän plats i anspråk för annat än vad platsen i detaljplan är tänkt att vara. Tillstånds­ansökan lämnar du in hos polisen som i sin tur inhämtar kommunens yttrande.
Hämta ansökningsblankett från polisens webbplats Länk till annan webbplats.

En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas. Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Kommunens trafikverksamhet bedömer även utifrån bland annat allmänna lokala ordnings­föreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet, skötseln av den allmänna platsen och miljön. I vissa fall inhämtas synpunkter från andra kommunala verksamheter.

Avgifter

Ansökan

För prövning av tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration.

Upplåtelse

Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av allmän plats, om marken är kommunal. Taxan fastställs av kommunfullmäktige:

 • 25 kronor per m² och dag för tillfällig försäljningsplats, till exempel knallemarknad
 • 500 kronor per vecka för julgransförsäljning.

Villkor

I kommunens yttrande anges de villkor som gäller för att upp­låtelsen ska tillåtas. Först ges allmänna villkor som till exempel att du som tillstånds­havare ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen, att du som tillståndshavare har ansvar för snöröjning samt att utrymme för gång­trafikanter ska säkerställas.

För varje upplåtelseform ges även specifika villkor. I avsnitten nedanför följer några exempel på villkor för gatupratare, varuvisning och dekoration. Vid varje yttrande bedöms även om ytterligare villkor ska anges, utifrån just den specifika placeringen. Kommunens yttrande bifogas polisens tillstånd till dig som ansöker.

I vissa fall krävs inte polistillstånd

Polistillstånd krävs inte om du tar allmän plats i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om du nyttjar en allmän plats för ett avsett ändamål, såsom till exempel att bedriva torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. Detta gäller endast på torget i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke. Tilldelning av torgplatser görs direkt av vår trafikverksamhet.

På torget i Mölnlycke finns fem torgplatser under tak. Tilldelning av dessa torgplatser sker via turordning på kölista. Vid tilldelning eller utökning av fast torgplats ges företräde åt försäljare som innehaft platsen under en längre tid de senaste tre kalenderåren.

Om inte någon av torgplatserna under tak är lediga, kan du ansöka om att få använda annan försäljningsplats på torgytan. Du ska då kontakta trafikverksamheten.

Vad kostar torgplatserna i Mölnlycke?

Torgplats under tak:

 • 24 000 kr/år
 • 4 000 kr/mån
 • 66 kr/dag

Torgplats på öppen yta (max 15 kvadratmeter):

 • 20 000 kr/år
 • 3 500 kr/mån
 • 115 kr/dag

Exempel på allmänna villkor för försäljning

 • Du som ansöker ska lämna uppgift till kommunen om namn, firma, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer enligt lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel.
 • En mobil anläggning, exempelvis en försäljningsvagn, får vara uppställd endast under försäljningstid och ska därefter bortforslas och platsen ska noggrant städas.
 • Inför varje marknadstillfälle ska uppgift om samtliga personer (fysiska eller juridiska) som ska sälja på den upplåtna platsen lämnas in till kommunen. Dessa kommer att utgöra med­sökande till tillståndshavaren.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04