Till innehållet

Foodtruck

En foodtruck är en ”rullande matvagn” som kan få ett tillstånd på en uppställningsyta för att sälja olika typer av färdiglagade mat­rätter till förbipasserande. Här nedanför hittar du information om hur du ansöker och vilka tillstånd och regler som gäller för att få ställa upp en foodtruck i Härryda kommun.

Foodtruck i Mölnlycke centrum

Kommunen ger tillstånd

Det är kommunen som ger tillstånd för uppställning av foodtrucks på torget i Mölnlycke. Här finns det en avsedd uppställningsplats för foodtrucks och där du har möjlighet att koppla in ström till din foodtruck. Inget polistillstånd behöver sökas.

Foodtruck i Landvetter centrum

Polisen ger tillstånd

Det är polisen som ger tillstånd för uppställning av foodtrucks på uppställningsplatsen i Landvetter centrum. Polisen tar alltid in ett yttrande från kommunen innan de fattar sitt beslut. Innan ansökan skickas in till polisen måste du kontakta kommunen för att stämma av att uppställningsplatsen är ledig de dagar du tänkt ansöka för.

Foodtruck övriga platser

Önskar du att stå på annan allmän plats i kommunen ansöker du på samma sätt som i Landvetter centrum om tillstånd hos polisen. Innan ansökan bör du stämma av med kommunen för att få ett förhandsbesked om det är en lämplig plats. Det är endast på uppställningsplatserna i Mölnlycke centrum och i Landvetter centrum som du kan få tillgång till ström.

Önskar du att stå på en privat fastighet, så kallad kvartersmark, ska du kontakta markägaren för att få ett tillstånd. Beroende på vilken plats det är kan du även behöva söka ett polistillstånd. Vänd dig till polisen om du är osäker på vad som gäller.

Ansökan om tillstånd

Du ansöker om uppställning av foodtruck i Mölnlycke centrum genom att använda kommunens e-tjänstbaserade ansöknings­blankett här nedanför. Du kan göra upp till 30 bokningar per ansökan.

Du ansöker om uppställning av foodtruck i Landvetter centrum på polisens webbplats.
Ansök om polistillstånd för foodtruck i Landvetter centrum Länk till annan webbplats.

Din foodtruck får stå på en och samma plats max två dagar per vecka.

  • Ansökan för perioden 1 april-31 oktober kan göras från och med januari.
  • Ansökan för perioden 1 november-31 mars kan göras från och med augusti.

Förtur att förlänga

Företag som har en foodtruck på torget i Mölnlycke eller i Landvetter centrum har förtur till att fortsätta stå med sin foodtruck på platsen. En ny ansökan om att förlänga tillståndet ska ha gjorts senast två veckor innan det nuvarande tillståndet går ut. Om inte en ansökan om förlängning har gjorts, öppnas platsen upp för andra att söka.

Uppställningsplats

Kartorna nedanför visar anvisad plats i Mölnlycke centrum och Landvetter centrum. Max en foodtruck kan stå på vardera plats per tillfälle.

Karta som visar anvisad plats för foodtruck i Mölnlycke centrum.

Uppställningsplats för foodtruck i Mölnlycke centrum.

Karta som visar anvisad plats för foodtruck i Landvetter centrum.

Uppställningsplats för foodtruck i Landvetter centrum.

Uppställningstider

Uppställning av food trucks får ske under följande tider:

  • klockan 8-19 på vardagar
  • klockan 9-19 övriga dagar

Undantaget är de tillfällen då platsen har upplåtits för torghandel eller event. Sista fredagen varje månad är det knallemarknad på torgytan i Mölnlycke. I Landvetter och övriga kommunen gäller uppställningstider efter överenskommelse med kommunen.

Villkor och krav

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Härryda kommun

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Härryda kommun gäller för din food truck-verksamhet.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 118.5 kB.

Krav på företaget

Företaget som du söker tillstånd för ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos någon kontrollmyndighet. Företaget ska också vara registrerat hos Skatteverket med F-skatt eller FA-skatt.

Krav på fordonet

Fordonet som används ska vara upptaget i vägtrafikregistret och totalvikten får inte överstiga 3 500 kg. Foodtrucken ska följa gällande livsmedelslagstiftning och vara anpassat för försäljning av tillagade maträtter.

Brandfarligt gods

Foodtrucken ska följa reglerna som finns för hantering av brand­farligt gods, exempelvis gasol.
Regler vid hantering av brandfarligt gods, exempelvis gasol Länk till annan webbplats.

El, vatten och avlopp

Du kan koppla upp foodtrucken mot ett eluttag (trefas) som finns intill den anvisade platsen. Du får inte använda en extern generator.

Du måste ha tillgång till rinnande kallt och varmt dricksvatten för handtvätt i fordonet. Det använda vattnet får inte ledas ut från vagnen utan ska tas om hand i en tank i foodtrucken.

Avfallshantering

Du som foodtruck-innehavare är ansvarig för att sätta ut egna papperskorgar i anslutning till foodtrucken där kunder kan slänga avfallet. Avfallet ska tas med när foodtrucken lämnar platsen, det får alltså inte lämnas kvar på platsen. Du ansvarar för städning inom en radie av 25 meter från foodtrucken under hela uppställningstiden samt efter stängning för dagen.

Ytan utanför foodtrucken

Det är tillåtet att ha max två stycken ståbord eller två mindre kafébord med stolar i anslutning till din foodtruck. Du får spela musik i fordonet om högtalarna är placerade inuti fordonet och om din verksamhet följer Folkhälso­myndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.

Tillsyn och kontroll

Tillsyn och kontroll görs av Miljö och hälsoskydd, Trafikverk­samheten, Räddningstjänsten samt Polisen.

Vid regelbrott

Notera att ditt utfärdade tillstånd kan återkallas om regelverket inte följs.

Kostnader

En taxa för nyttjande av allmän (offentlig) plats tas ut av kommunen enligt gällande taxa för upplåtelse av allmän plats. Kostnaden är 82 kr per dag ( el ingår.) Det kan också tillkomma avgifter för eventuell anmälan av registrering av livsmedels­anläggning, livsmedels­kontroll, tillsyn från Miljö och hälsoskydd samt tillsyn från Räddningstjänst.

Ansöker du om foodtruck-uppställning i Landvetter eller på annan plats där polistillstånd krävs behandlar polisen din ansökan först när du har betalat ansökningsavgiften. Polisen tar alltså ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.

Övrigt

Vid en uppställning mer än 4 timmar per tillfälle måste din personal i foodtrucken ha tillgång till en offentlig toalett. Både i Mölnlycke kulturhus och i Landvetter kulturhus finns det toaletter, och din personal har tillgång till dessa när de är öppna för besökare.

Registrering av ditt företag som livsmedelsanläggning görs hos en kontrollmyndighet. Lämpligen görs registreringen i den kommun där ditt företag är registrerat.

Förutom den anvisade platsen på allmän plats finns det även möjlighet för dig som är foodtruck-ägare att kontakta privata fastighetsägare i kommunen för att kunna stå på privat fastighetsmark.

Inga serveringstillstånd för alkohol kommer att beviljas.

Egenkontroll

Alla som driver ett livsmedelsföretag ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hantering av livsmedel. Det kallas för egen­kontroll.

Egen­kontrollprogrammet ska vara anpassat efter verksamheten. I ditt egenkontroll­program ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din verksamhet. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är exempelvis rengöring, tid- och temperatur­processer, kunskap, underhåll, personlig hygien, skadedjur och avfalls­hantering (inklusive tanktömning).

Baslokal

Din mat som du säljer ska beredas/tillverkas i en registrerad livsmedels­lokal, en så kallad baslokal. I en baslokal kan du också lagra dina varor eller emballage. Städning av vagnen och tömning av avlopp behöver ske på ett miljö- och hygienmässigt bra sätt. Tömning av smutsvatten ska ske till godkänt avlopp.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04