Till innehållet

Torg, offentliga platser

Offentliga platser är allmänna ytor där människor kan vistas utan något speciellt tillstånd från en fastighetsägare. Gator, parker och badplatser är offentliga platser och de är till för alla.

Aktivitetsparken i Säteriet, Mölnlycke

För att använda offentliga platser till något annat än vad de är avsedda för krävs oftast tillstånd från polismyndigheten. Ibland är det kommunen som prövar tillstånd.

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ansöka om tillstånd hos polisen och följa kommunens lokala föreskrifter.

Polisen kan ge tillstånd för:

  • allmän sammankomst (demonstration, konsert med mera.)
  • offentlig tillställning (sporttävling, marknad, mässa med mera.)
  • användande av offentlig plats (uteservering, försäljning, visa varor utanför butik, sätta upp affischer, skyltar eller ställa upp container med mera)
  • övrigt (fyrverkeri, pengainsamling med mera)

Tillstånd från kommunen

Kommunens trafikverksamhet behöver ibland vara med och bedöma ansökan utifrån lokala ordningsföreskrifter med hänsyn till bland annat trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet och skötseln av den allmänna platsen och miljön.

Uteservering tillåtet hela året

Sommaren 2022 beslutade kommunfullmäktige i Härryda kommun att uteservering på offentlig plats är tillåten under perioden 1 januari – 31 december.

Taxor uteservering
Sommarhalvåret; 1 april – 31 oktober faktureras gällande taxa.
Vinterhalvåret; 1 november – 31 mars faktureras 50 procent av gällande taxa.
Kommunens taxa för tillstånd för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 140.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens trafikverksamhet bedömer ansökan bland annat utifrån lokala ordningsföreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet och skötseln av den allmänna platsen och miljön.
Kommunens taxa för tillstånd för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 140.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om kommunen nekar tillstånd får inte heller polisen lämna något tillstånd.

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen och trafik­säkerhet, allmän ordning och säkerhet. Innan polisen ger tillstånd samråder den med kommunen.
Ansökan om polistillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen, trafik­säkerhet, allmän ordning och säkerhet. Innan polisen ger tillstånd samråder den med kommunen.
Ansökan om polistillstånd för att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Om kommunen avstyrker får inte polisen lämna något tillstånd.

Polistillstånd krävs inte om du använder en offentlig (allmän) plats endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

Tillstånd krävs inte heller om du nyttjar en offentlig plats för ett avsett ändamål, exempel för att bedriva torghandel på ett torg som är avsett för torghandel.

I Härryda kommun gäller det endast det stora torget intill Biblioteksgatan i centrala Mölnlycke. Kommunen delar ut torgplatser på torgytan.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04