Till innehållet

Götalandsbanan - ny järnväg mellan Göteborg-Borås

Karta som är markerad med en grön och rödfärgad sträcka för att visa föreslagna tågkorridorer för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås genom Härryda kommun.Förstora bilden

Karta som visar föreslagna tågkorridorer för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås genom Härryda kommun. Klicka på kartan för att göra den större. Karta: Trafikverket

I slutet av oktober 2023 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att återstarta planläggningen av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Planens nya inrikting är att fokusera på arbetspendling i regionen och förbättra anslutningen till Landvetter flygplats.

Enligt regeringen ska planeringen ha som utgångspunkt att genomföra planen så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt. Trafikverket ska även ta hänsyn till regionala och lokala ståndpunkter som det råder samsyn kring i planeringen.

Järnvägsprojektet som helhet får inte överskrida 43,5 miljarder kronor, enligt 2021 års prisnivå. Vid en bred regional samsyn för tillkommande eller alternativa lösningar finns möjlighet till medfinansiering från parterna i stråket.

Regeringens besked innebär att arbetet återupptas mellan parterna längs det planerade järnvägsstråket. Parterna består av Trafikverket, kommuner i stråket, Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen, Göteborgregionen (GR) och Boråsregionen samt representanter för Landvetter flygplats.
Ny järnväg mellan Göteborg och Borås Länk till annan webbplats.
(Trafikverkets samlingssida för den planerade järnvägen Göteborg–Borås. Där finns fakta, underlag, utredningar och kartor samt aktuell information om projektet.)

Trafikverkets två korridoralternativ genom kommunen

Genom åren har det funnits flera förslag på sträckningar i lokaliseringsutredningen för en ny järnväg. Innan ett omtag för tre år sedan planerade Trafikverket för en järnväg med ett stationsläge och fyra spår i Mölnlycke.

De alternativ som kvarstår genom Härryda kommun är korridorerna Mölnlycke och Tulebo väster om flygplatsen. Korridor Mölnlycke är rangordnad som alternativ nummer 1 och korridor Tulebo är rangordnad som alternativ nummer 2. I öster finns korridoren Bollebygd syd vidare mot Borås.

Kommunen negativ till båda alternativen

Det tredje och sista samrådet ägde rum våren 2021. I samrådet yttrande sig Härryda kommun negativt kring de båda västra korridorsalternativen som Trafikverket presenterade. Det ena är en tunnel under Mölnlycke, det andra en järnväg ovan mark söder om Mölnlycke (korridor Tulebo).

Kommunen lyfte exempelvis att den stora nyttan uteblir för Härryda kommun om den nya järnvägen mellan Göteborg–Borås utesluter Mölnlycke som station. Dessutom skulle de negativa konsekverna bli för stora för kommunens invånare, enligt kommunen.

Kommunen föreslog istället en alternativ sträckning för att koppla den nya stambanan till nuvarande station i Mölnlycke. Den skulle tillgodose det stora behovet för Västsverige med en kapacitetsstark regionaltågstrafik i stråket.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07