Till innehållet

Fastighetsägares ansvar

Här visas illustrationer på när det är fastighetsägarens respektive kommunens ansvar för skötsel av gångbanan.

Illustration som visar en gång- och cykelbana utanför fastighets­gräns.

Illustration 1: Gång- och cykelbana utanför fastighets­gräns

Hela området utanför fastighetsgräns ingår i kommunens renhållnings­ansvar.

Illustration som visar ett gångbaneutrymme upp till 5 meter från fastighets­gräns.

Illustration 2: Gångbaneutrymme upp till 5 meter från fastighets­gräns

Gångbana ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar. Allmänna parkerings­platser ingår inte i fastighetsägarens renhållningsansvar.

Illustration som visar en gångbana i direkt anslutning till fastighets­gräns.

Illustration 3: Gångbana i direkt anslutning till fastighets­gräns

Gångbana ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar.

Illustration som visar grönyta samt gång- och cykelbana inom 5 meter från fastighetsgräns.

Illustration 4: Grönyta samt gång- och cykelbana inom 5 meter från fastighetsgräns

Hela området utanför fastighetstgräns ingår i kommunens renhållnings­­ansvar.

Illustration som visar grönyta samt gångbana inom 5 meter från fastighetsgräns.

Illustration 6: Grönyta samt gång­bana inom 5 meter från fastighets­gräns

Gångbana ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar.

Kontakt

Trafikverksamheten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-08-29