Kontakt
Lyssna

Tyck till!

Tillhör du inte de 1 200 slumpmässigt utvalda som fått SCB:s medborgarundersökning i brevlådan? Självklart kan du tycka till ändå i vår lightversion nedan. Dina svar kommer att vägas in i det totala resultatet och presenteras för politiker och tjänstemän.

Var bor du? * (obligatorisk)
Var bor du?
Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? * (obligatorisk)
Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter? * (obligatorisk)
Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter?

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt? * (obligatorisk)
Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt?

Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? * (obligatorisk)
Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?

Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?  * (obligatorisk)
Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? * (obligatorisk)
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?Kontakt

Patrik Wendeblad, utvecklingsledare
031-724 88 31
patrik.wendeblad@harryda.se

Relaterad information