Lyssna

Information, frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona

Sedan den 17 augusti har Hulebäcksgymnasiet återgått till undervisning på plats i skolans lokaler. Detta efter att Folkhälsomyndigheten den 29 maj dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning för landets alla gymnasieskolor.

Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor om hur Hulebäcksgymnasiet arbetar för att minska risken för smittspridning av covid-19. Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till skolans expedition: expeditionenhule@harryda.se


Vad gör skolan för att undvika trängsel i klassrum, grupprum och i korridorer?

Alla salar möbleras om för att sprida ut eleverna på bästa möjliga sätt i klassrummen. Närkontakt ska undvikas vid all undervisning. Det finns även möjlighet att hålla undervisning utomhus. Även antal sittplatser i grupprum och övriga gemensamhetsytor anpassas. Fler in- och utgångar öppnas upp för att minska trängsel i korridorer.

Vad gör skolan för att undvika trängsel i samband med lunchen?

Elever på Lillebäck ska äta i vår nya skolrestaurang på Åvägen 1 från början på september. Fram till dess erbjuds alla elever på Hulebäcksgymnasiet ett anpassat lunchutbud, möjlighet att äta utomhus finns. Inga utomstående gäster får äta i skolrestaurangen, den är endast till för eleverna och medarbetare.

Vad gör skolan för att bidra till minskad trängsel i kollektivtrafiken?

För att minska belastningen på kollektivtrafiken och för att undvika trängsel i skolan, kommer Hulebäcksgymnasiet att fortsätta bedriva viss undervisning på distans under hösten. Detta efter ett beslut från välfärdsnämndens ordförande den 13 augusti, vilket förnyades den 23 september. Skolan anpassar även scheman så att inte alla elever börjar och slutar samtidigt. Vi rekommenderar alla elever att ta sig till skolan på annat sätt än med kollektivtrafik då det är möjligt.

Vilka elever ska läsa på distans?

Elever i årskurs 2 och 3 på Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet samt elever i årskurs 3 på Barn- och fritidsprogrammet kommer att ha undervisning i skolan varvat med distansundervisning. Åk 3 har distansundervisning jämna veckor med start torsdag den 20 augusti och åk 2 har distansundervisning udda veckor med start 24 augusti.

Kan elever bli inkallade till skolan den veckan distansundervisning pågår?

Ja, till exempel för labbar, praktiska moment och prov. Undervisande lärare eller personal från elevhälsan har alltid rätt att kalla in elever.

Utgår matersättning för elever som undervisas på distans?

Elever som är folkbokförda i kommunen kan gå till sin närmaste grundskola för att få en lunchlåda att ta med. Anmälan sker på länk på kommunens hemsida, harryda.se/gymnasielunchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OBS, detta gäller alltså endast elever som är folkbokförda i Härryda kommun och det gäller oavsett vilken gymnasieskola de går på. 

Jag som elev tillhör en riskgrupp. Måste jag vara i skolan?

Eleven ska kunna ta del av undervisningen hemifrån. I första hand hänvisas hen till Teams och den ordinarie digitala lektionsplaneringen. Om det finns behov av ytterligare stöd upprättas ett åtgärdsprogram.

Hur städas skolans lokaler?

Vår städpersonal har ändrat sina rutiner för att minska smittspridning. Det som ingår i nuvarande städrutiner är att dagligen rengöra kontaktytor, dörrhandtag, armstöd, strömbrytare, vattenkranar, bordsskivor, ledstänger med mera. Efter rengöring används alltid ytdesinfektion. Det är även viktigt att varje verksamhet tänker på att hålla rent efter sig. Städservice torkar av ytorna en gång per dag och där emellan får vi alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Kommer det finnas handsprit i skolan som elever och personal kan använda?

Ja, det finns handsprit vid entréer och utanför matsalen. Tänk ändå på att det är viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Hur ska eleverna kunna hämta material i sina skåp och samtidigt undvika trängsel?

Skolan uppmanar alla elever att förvara sina böcker och material på andra ställen än i sitt skåp, till exempel i sin väska. Om elever ändå måste använda sitt skåp och det är trångt, vänta en stund.

Vad händer om en elev kommer till skolan med förkylningssymptom?

Medarbetare på Hulebäcksgymnasiet har möjlighet att skicka hem elever som uppvisar symptom. Alla medarbetare och elever ska vara symptomfria minst 48 timmar innan de återgår till Hulebäcksgymnasiet.

Hur länge ska man stanna hemma om man har en konstaterad covid-19 infektion?

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du stanna hemma minst sju dagar efter insjuknandet samt vara feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre.

Vad gäller om elev provtagits för covid-19?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer (31 augusti 2020) kan barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Syftet är att de snabbare ska kunna gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Det är viktigt att veta att detta i första hand gäller elever som varit hemma en längre tid och har kvar få/lättare symptom, typ torrhosta.

Detta gäller om eleven testats för covid-19

Vid negativt provsvar kan du som vårdnadshavare eller myndig elev i gymnasieskolan visa upp det negativa provsvaret för klasslärare eller mentor, som sedan lämnar besked om huruvida eleven kan återgå till skolan eller inte.

Vid positivt provsvar ska eleven stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter första symptom.

Elever som inte testats stannar även i fortsättningen hemma så länge de har symptom, samt ytterligare två dygn utan symptom.

Vad gäller för elever som är på praktik/APL under hösten?

Eleverna genomför praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande) och följer respektive arbetsplats rekommendationer. Individuella lösningar kan eventuellt göras efter samråd med ansvarig rektor. Riskanalys genomförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter inför varje APL. 

Hur blir det med föräldramöten och utvecklingssamtal?

Inga föräldramöten kommer att hållas under hösten 2020. Skriftlig information från rektor kommer skickas ut via mail, därför är det extra viktigt att skolan har uppdaterade mailadresser till alla elever och vårdnadshavare. Utvecklingssamtal ska i första hand ske på distans via Teams. Om det föreligger synnerliga skäl kan mentor besluta att utvecklingssamtalet sker i skolans lokaler.