Lyssna

Information, frågor och svar om distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet

Sedan onsdagen den 18 mars sker all undervisning på Hulebäcksgymnasiet på distans. Detta efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla Sveriges gymnasie- och yrkeshögskolor att övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller tills vidare.

Detta innebär att alla 1 800 elever som går på Hulebäcksgymnasiet ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Verksamheten planeras och leds av rektor på samma sätt som i ordinarie verksamhet. Så långt det bedöms möjligt ska lärare finnas på plats i skolorna och undervisa på distans via digital teknik. Närvaro kommer att rapporteras dagligen utifrån att eleverna har deltagit i undervisningen. Beslutet gäller inte gymnasiesärkolan, som fortsätter sin verksamhet som vanligt.

För elever som går sista terminen på gymnasiet kan vissa praktiska moment komma att genomföras i skolans lokaler för att säkerställa att eleven får möjlighet att slutföra utbildningen. Bedömning av behovet av att utföra uppgifter i skolans lokaler görs från fall till fall av respektive rektor.

Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor om distansundervisningen för elever på Hulebäcksgymnasiet. Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till skolans expedition: expeditionenhule@harryda.se

Hur blir det med studentfirandet?

Skolledningen har i samråd med Hulerådet och elevkåren beslutat att skolans studentfirande äger rum den 28 maj, med ett anpassat upplägg.

Här kan du läsa mer om hur studentfirandet på Hulebäcksgymnasiet såg ut.

Varför har Hulebäcksgymnasiet övergått till distansundervisning?

Folkhälsomyndigheten gick den 17 mars ut med rekommendationen till alla Sveriges gymnasie- och yrkeshögskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning. Samma dag beslutade välfärdsnämnden i Härryda kommun att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation. Beslutet gäller tills vidare.

Hur ser öppettiderna ut för gymnasiets lokaler?

Skolan är låst men elever är välkomna att hämta skolmaterial, ring vaktmästare eller expedition så öppnar de dörren. Telefon till vaktmästare är 031-724 66 88 eller 031-724 66 37 och till skolans expedition 031-724 66 01. Telefonnummer står även på dörrarna.

VIKTIGT: Om du är eller har varit sjuk ska du vara symptomfri minst 48 timmar innan du kommer till skolan.

Hur säkerställer skolan att eleverna får den utbildning de har rätt till?

Detta regleras genom ny förordning som gäller från och med 16 mars 2020 och kvalitetssäkras av rektor som fortsatt har uppdraget att säkerställa att eleverna får den undervisning och det stöd de behöver för att klara sin utbildning.

Hur går distansutbildningen till?

Verksamheten planeras och leds av rektor på samma sätt som i ordinarie verksamhet. Så långt det bedöms möjligt ska lärare finnas på plats i skolorna och undervisa på distans via digital teknik. Ambitionen är att undervisningen ska följa elevernas ordinarie schema och närvaro kommer att rapporteras dagligen utifrån att eleverna har deltagit i undervisningen. Läraren har ansvaret att lägga upp en reviderad kursplanering för eleven.

Hur gör jag som elev för att vara med på distansundervisningen?

Alla elever på Hulebäcksgymnasiet har tillgång till en dator som de lånar av skolan och tillgång till Office 365. Där får elever löpande information från ämneslärare och mentor. Undervisningen kan sedan ske genom olika digitala verktyg, beroende på ämne och utformning av undervisningen.

Hur gör jag som elev om jag inte har fungerande internetuppkoppling hemma eller av andra skäl har svårt att ta del av undervisningen hemifrån?

För de elever som behöver särskilt stöd för att kunna delta i distansundervisning finns tillgång till stöd från elevhälsan. Om du saknar internetuppkoppling eller behöver annat stöd för att klara distansundervisning meddelar du detta till din mentor.

Hur kollar lärarna närvaro?

Närvaro bedöms utifrån att eleven har utfört det läraren förväntar sig av eleven. Det kan handla om närvaro i digitalt möte, chatt eller att faktiskt ha utfört det som krävs, exempelvis inlämningsuppgifter.

Hur kommer praktiska moment att genomföras, som finns i vissa utbildningar?

Inga praktiska moment genomförs på skolan om det inte finns synnerliga skäl och beslut av rektor.

Kommer prov att kunna genomföras?

Prov genomförs på distans enligt lärares instruktioner, exempelvis via exam.net. Inga prov genomförs på skolan om det inte finns synnerliga skäl och beslut av rektor.

Vad gäller för elever som är ute på praktik/APL?

Praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter utifrån APL-platsens rekommendationer. Om APL-platsen rekommenderar elever att inte vara närvarande tar eleven kontakt med hens rektor. Varje berörd elev kontaktas personligen av ansvarig lärare om APL övergår till distansundervisning.

Hur länge kommer distansundervisningen att pågå?

Beslutet gäller tills vidare. Hulebäcksgymnasiet kommer att ge elever och vårdnadshavare löpande information om vad som gäller.

Hur genomförs vårens nationella prov?

Skolverket har beslutat att alla nationella prov under våren 2020 ska ställas in.

Vad gör jag om min dator är trasig eller något annat i datorutrustningen fattas eller går sönder?

Kontakta IT-stöd Lars Bohman via chatt i Teams eller kontakta skolans expedition 031-724 66 01. Elever kan köpa ny laddare för 350 kr i expeditionen om den är borttappad.

Var kan jag få extra stöd i matematik?

Mattestugorna är stängda tillsvidare så vi hänvisar till hjälp online, till exempel Facebookgruppen Gratis mattehjälp online! och https://www.pluggakuten.se/länk till annan webbplats

Vad gör jag som elev om jag inte mår bra och känner mig orolig eller stressad?

Ta kontakt med skolans elevhälsa, kontaktuppgifter hittar du här: Elevhälsan Hulebäcksgymnasietlänk till annan webbplats

Hur kommer jag åt NE, SLI, Skola24, Teams och andra verktyg?

Längst ner på Hulebäcksgymnasiets hemsida finns rubriken Utbildningsportal: anställda och elever https://e-service-idp.harryda.se/nidp/portallänk till annan webbplats

Kan jag hämta ut gratis lunch under tiden för distansstudier?

Flera kommuner har nu beslutat att erbjuda lunch till gymnasieelever som studerar på distans. Vilken typ av lösning som erbjuds beror av var du är folkbokförd och alltså inte på vilken skola du går på. Elever som är folkbokförda i Göteborgs Stad samt i Härryda kommun kan anmäla sig för lunch på dessa länkar:
Göteborgs stadlänk till annan webbplats
Härryda kommunlänk till annan webbplats

På länkarna finns också ytterligare praktisk information om var och när lunchpaket kan hämtas, samt senaste datum för att beställa lunch. För elever som är folkbokförda i någon annan kommun hänvisas frågor kring lunchhantering direkt till respektive kommun.