Lyssna

Frågor och svar om coronavirus för grundskola

Vanligt förekommande frågor och svar till vårdnadshavare med barn i grundskolan kring coronaviruset.

Hur arbetar grundskolan för att minimera smittspridning?

Varje år ställs grundskolan inför en influensasäsong. Grundskolan följer samma riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och 1177 kring smitta av covid-19 som i influensatider. Grundskolans personal är noga med sin hygien och är uppmärskamma på om elever uppvisar symtom på smitta.

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

I övrigt, se uppdateringar på sidan Skolans hantering av coronaviruset

Jag tror att mitt barn är sjukt, vad ska jag göra?

Om ditt barn inte är friskt ska du kontakta sjukvården. Ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Om sjukvården har sagt att barnet ska stanna hemma ska det göra det. Härryda kommun följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Kan jag hämta eller lämna mitt barn i skolan?

Nej. Om du som vårdnadshavare har symptom ska du vara hemma och behöver hitta en alternativ lösning för att lämna eller hämta ditt barn i skolan eller fritidshem.

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Annars missar det undervisningen som ges när det är borta. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 har skolplikt och ska gå i skolan. Härryda kommun följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Kan mitt barn gå till skolan om det har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom?

Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om det har nedsatt immunförsvar eller har en annan sjukdom, bör du som vårdnadshavare kontakta barnets läkare.