Lyssna

Frågor och svar om coronavirus för förskola

Vanligt förekommande frågor och svar till vårdnadshavare med barn i förskolan kring coronaviruset.

Hur arbetar förskolan för att minimera smittspridning?

Varje år ställs förskolan inför en influensasäsong. Förskolan följer samma riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och 1177 kring smitta av covid-19 som i influensatider. Förskolans personal är noga med sin hygien och är uppmärskamma på om barn uppvisar symtom på smitta.

Om ett barn insjuknar under dagen kontaktar personalenbarnets vårdnadshavare.

I övrigt, se uppdateringar på sidan Skolans hantering av coronaviruset

Jag tror att mitt barn är sjukt, vad ska jag göra?

Om ditt barn inte är friskt ska du kontakta sjukvården. Ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.

Jag som vårdnadshavare är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i förskolan?

Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan. Om sjukvården har sagt att barnet ska stanna hemma ska det göra det. Härryda kommun följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Kan jag hämta eller lämna mitt barn på förskolan?

Nej. Om du som vårdnadshavare har symptom ska du vara hemma och behöver hitta en alternativ lösning för att lämna eller hämta ditt barn på förskolan. 

Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till förskolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt kan det vara i förskolan. Härryda kommun följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Kan mitt barn gå till förskolan om det har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom?

Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om det har nedsatt immunförsvar eller har en annan sjukdom, bör du som vårdnadshavare kontakta barnets läkare.