Lyssna

Information om förskola, grundskola och gymnasium med anledning av coronaviruset

På denna sida hittar du som vårdnadshavare information om förskolans och skolans hantering av coronaviruset.

I kommunens hantering av coronaviruset är en huvudinriktning att fortsätta bedriva kommunens verksamheter, med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet så som skola, vård och omsorg.

Innehåll på sidan:

Kommer förskolorna och skolorna att stängas?

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det i nuläget inte finns anledning att stänga förskolor och skolor för att minska smittspridning baserat på erfarenheter från spridning av influensasjukdomar som smittar på liknande sätt som covid-19. Dessa erfarenheter visar att stängning av skolor har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen.

Förskolor och skolor bedöms viktiga för att göra det möjligt för vårdnadshavare att kunna fortsätta arbeta. Många samhällsviktiga verksamheter skulle drabbas hårt av en stängning av förskolor och skolor, till exempel sjukvård, räddningstjänst liksom kommunens egna verksamheter inom bland annat vård och omsorg. Det är därför viktigt att skolorna är öppna så länge rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter talar för detta.

Förändrade serveringsrutiner för måltider på förskolor och skolor

På grund av rådande läge rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn och elever inte ska ta mat själva. Måltidsservice, verksamheten som ansvarar för måltider på kommunens förskolor och skolor, har anpassat sina serveringsrutiner på kommunens förskolor och skolor i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förskola

Ingen förskola för barn till föräldralediga

Välfärdsnämnden beslutade på sitt möte den 18 mars att tillfälligt sluta erbjuda plats på kommunal förskola till barn med placering motsvarande 15-timmar per vecka, vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Beslutet gäller från måndagen den 23 mars.

Bakgrunden till beslutet är coronaviruset och pandemin covid-19 som innebär stora påfrestningar för kommunens verksamheter.

Mer information i nyheten om ingen förskola för barn till föräldralediga.

För övriga är Härryda kommuns förskolor öppna som vanligt. Friska barn kan gå till förskolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma hemma i minst två dygn efter att barnet blivit friskt så att de inte smittar någon annan.

Vanliga frågor och svar kring förskola

Grundskola

Härryda kommuns grundskolor är öppna. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Sjuka elever stannar hemma i minst två dygn efter att eleven blivit frisk så att de inte smittar någon annan.

Vanliga frågor och svar kring grundskola

Gymnasiet

Från och med onsdag den 18 mars sker all undervisning på Hulebäcksgymnasiet på distans. Detta efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla Sveriges gymnasier att hålla stängt och övergå till distansundervisning.

Mer information i nyheten om distansundervisningöppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet