Lyssna

Information om förskola, grundskola och gymnasium med anledning av coronaviruset

På denna sida hittar du som vårdnadshavare information om förskolans och skolans hantering av coronaviruset.

I kommunens hantering av coronaviruset är en huvudinriktning att fortsätta bedriva kommunens verksamheter, med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet så som skola, vård och omsorg.

Innehåll på sidan:

Övergång från förskola till förskoleklass

På grund av de rådande omständigheterna, kommer vi i år att anpassa de planerade besöken och överlämningarna till förskoleklasser i Härryda kommun efter myndigheters riktlinjer. Det innebär att fysiska besök i stora grupper minimeras och en del av det planerade arbetet sker via digitala möten. Varje skola och förskola planerar aktiviteterna efter sina förutsättningar och därför kommer det att se olika ut på olika skolor. Information angående detta finns på respektive förskola.

Förskolor och skolor fortsatt öppna

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det i nuläget inte finns anledning att stänga förskolor och skolor för att minska smittspridning baserat på erfarenheter från spridning av influensasjukdomar som smittar på liknande sätt som covid-19. Dessa erfarenheter visar att stängning av skolor har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen.

Förskolor och skolor bedöms viktiga för att göra det möjligt för vårdnadshavare att kunna fortsätta arbeta. Många samhällsviktiga verksamheter skulle drabbas hårt av en stängning av förskolor och skolor, till exempel sjukvård, räddningstjänst liksom kommunens egna verksamheter inom bland annat vård och omsorg. Det är därför viktigt att skolorna är öppna så länge rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter talar för detta.

Undervisning och prov

Skolan fortsätter än så länge med undervisning i alla ämnen, men vi försöker hitta alternativ till de aktiviteter som innebär närkontakt. När det är möjligt genomförs undervisning och aktiviteter utomhus. I klassrum och matsalar försöker vi skapa ytterligare avstånd mellan sittplatserna, och många elever äter sina måltider i klassrummet. Personalen pratar varje dag med eleverna om hygien och om hur de ska hålla avstånd.

Nationella prov

Skolverket har beslutat att inga fler nationella prov kommer att genomföras under vårterminen. Beslutet gäller alla elever, oavsett skolform och huvudman. I årskurs 3 kan skolan dock använda proven i undervisningssyfte och många skolor väljer att göra det. Det är viktigt att komma ihåg att delproven då inte är nationella prov, utan undervisningsmaterial.

Anpassade måltidsrutiner

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer om hur vi ska förhålla oss i våra matsalar för att minska risken för smittspridning. Framför allt handlar det om att minska risken för köbildning och trängsel. Kommunens måltidsservice, tillsammans med varje förskola och skola, anpassar serveringsrutinerna i enlighet med rekommendationerna. Det innebär exempelvis att måltidsservering sprids ut över längre tid på dagen. En del klasser äter i klassrummet och i matsalen sprids sittplatserna ut. Anpassningarna kan även innebära att matsedeln justeras något.

Pollenallergi eller covid-19?

Många kommer nu att få symtom som skulle kunna vara tecken på pollenallergi. Men innan det är säkerställt behöver du/ditt barn fortfarande vara hemma även vid mildare förkylningssymtom. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och såhär skriver de på sin webbplats:

"Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller covid-19?Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar."

Friska barn går till skolan som vanligt!

Folkhälsomyndigheten - vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förskola

Härryda kommuns förskolor är öppna som vanligt. Friska barn kan gå till förskolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma hemma i minst två dygn efter att barnet blivit friskt så att de inte smittar någon annan.

Vanliga frågor och svar kring förskola

Grundskola

Härryda kommuns grundskolor är öppna. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Sjuka elever stannar hemma i minst två dygn efter att eleven blivit frisk så att de inte smittar någon annan.

Vanliga frågor och svar kring grundskola

Gymnasiet

Från och med den 15 juni återgår Hulebäcksgymnasiet till undervisning på plats i skolans lokaler. Detta efter att Folkhälsomyndigheten den 29 maj dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning för landets alla gymnasieskolor.

Frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av coronalänk till annan webbplats

 

Nyhet 28 maj: Årets studentfirande i Mölnlycke – avspärrningar och glädje

Nyhet 15 april: Gymnasieelever i Härryda får äta eller hämta mat på utvalda skolor

Nyhet 30 mars: Distansundervisning på gymnasiet fungerar bra