Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person. Ett collage av bilder visar en äldre kvinna och hennes dotter, förskolebarn som är ute när det regnar, en ung kille på ett bibliotek och ett barn som blåser på en maskros.

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det. På denna sida kan du läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter.

EU:s blåa flagga med tolv gula stjärnor i en cirkel. Inuti cirkeln med stjärnor står: GDPR.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att någon kränker din personliga integritet genom sitt sätt att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter får endast hanteras om det finns stöd i lag eller om du uttryckligen godkänt hanteringen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • personnummer
  • adress och telefonnummer
  • foton, filmer och ljudupptagningar där det tydligt går att identifiera en person
  • fastighetsbeteckning

Hur hanterar kommunen personuppgifter?

För att kommunen ska kunna erbjuda vissa tjänster, som en plats i skolan eller stöd från socialtjänsten, behöver kommunen ibland behandla personuppgifter om dig.

Ibland behöver en verksamhet inom kommunen dela personuppgifter med en annan verksamhet och i andra fall kan kommunen behöva dela personuppgifter med andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Statistiska centralbyrån eller Försäkringskassan.

För att vissa av kommunens tjänster ska fungera delas personuppgifter vid behov med ett ombud. Dessa leverantörer kallas ”personuppgiftsbiträden” och har undertecknat ett särskilt avtal som reglerar att personuppgifterna hanteras korrekt och inte sprids vidare.

På sidan Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun? Länk till annan webbplats. har vi samlat konkreta exempel på personuppgifter som olika verksamheter i kommunen hanterar.

Så länge har vi personuppgifterna

Inom kommunen sparar vi personuppgifter om dig så länge vi sköter ditt ärende.

Det finns lagar som gör att vi kan behöva spara vissa uppgifter om personer en längre tid som till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att

  • få veta vilka personuppgifter som Härryda kommun har om dig.
  • höra av dig om du tycker att en uppgift som vi har om dig är felaktig eller missvisande. Kontakta oss med en begäran om att vi ska rätta uppgifterna.
  • höra av dig om du tycker att Härryda kommun har hanterat personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt.

Läs mer om dina rättigheter kring personuppgifter här. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter som handlar om personuppgifter?

Thomas Byström, kontaktperson på Härryda kommun för allmänna frågor om hanteringen av personuppgifter i Härryda kommun.
031- 724 62 83
thomas.bystrom@harryda.se

Johan Bergström, dataskyddsombud för Härryda kommun. Dataskyddsombudets roll är dels att bevaka att kommunen följer lagstiftningen, men även att ge råd till kommunanställda som hanterar personuppgifter.
031-335 52 53
e-post till dataskyddsombud

Om du är missnöjd med de svar du har fått av kommunens kontaktperson eller av dataskyddsombudet, kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är tillsynsmyndighet.