Vem är Kommun-Kim?

Få en kort glimt av hur dialog-roboten Kommun-Kim fungerar. Filmen är drygt 1 minut lång. Musik och ljudeffekter: Bensound och Freesound

Som en del av Härryda kommuns arbete med digitala tjänster finns Kommun-Kim. Det är en dialogrobot, även kallad chatt-bot, som svarar på enklare frågor om Härryda kommuns verksamheter alla tider på dygnet.

Tekniken bakom chatt-boten Kim är en form av artificiell intelligens (AI) som heter “natural language processing and machine learning". Kim lär sig mer och mer för varje dag som hen svarar på webbesökarnas enklare frågor om kommunens verksamheter och service.

Till en början kan man betrakta Kommun-Kim som en ny medarbetare som behöver träning för att så småningom kunna svara mer träffsäkert på frågorna. Om Kommun-Kim inte kan svara på frågor finns det alltid andra sätt att kontakta kommunen på.

Andra sätt att kontakta Härryda kommun

Digital service i fokus

Dialog-roboten Kommun-Kim är en del av Härryda kommuns pågående arbete med ökad digitalisering inom kommunens alla områden.

Med den AI-styrda chatt-boten skapar vi fler möjligheter för invånare, företag och besökare att ta del av den kommunala servicen och få svar på många enklare frågor dygnet runt. Den är ett komplement till kommunens information och service på kontorstid.

Förhoppningen är att Kommun-Kim ska kunna avlasta kommunens verksamheter och skapa fler möjligheter för personliga möten med invånare, näringsidkare och besökare, när det behövs.