Tillgänglighetsredogörelse för harryda.se

Härryda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här redogörelsen beskriver hur harryda.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från harryda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del bilder saknar tillräcklig beskrivning. Vissa bilder innehåller text som inte är beskriven.
  • Filmer saknar alternativa sätt att ta till sig informationen.
  • Det saknas stöd för att fylla i formulär.
  • I mindre skärmar eller vid förstoring kan sammanhang och information gå förlorad. Det kan också vara svårt att förstora texter eller förändra avstånd.
  • Texter kan vara svåra att läsa då vissa färgval har för låga kontraster.
  • För dig som navigerar med tangentbord eller hjälpmedel finns det ingen genväg till innehållet, tabbordningen är inte alltid logisk, fokusmarkeringen är inte tillräcklig och innehåll i Skattekollen och Lyssna-funktionen går inte att nå med tangentbord.
  • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera.
  • Vissa pdf:er är inte tillgängliga.
  • Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem när vi lanserar vår nya webbplats 2021. Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.

Oskäligt betungande anpassning

Härryda kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.harryda.se.

Härryda kommun kommer att lansera en ny webbplats under 2022 som till hög grad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med Härryda kommuns resurser samt de kostnader som anpassning av de gamla mallarna i plattformen skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning av en helt ny webbplats skulle innebära för användarna, har vi bedömt att anpassningar av nuvarande webbplatsen är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av harryda.se.

Redogörelsen publicerades den 23 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 30 juni 2020.

KontaktformulärÄrende
Ärende