Lyssna på harryda.se

Webbplatsen är utrustad med en talsyntes, ett verktyg som gör att du kan få texten uppläst.

För att aktivera lyssnarfunktionen klickar du på länken Lyssna vid sidan av huvudrubriken. Efter att du klickat på lyssna så visas en ruta längst upp på sidan med knapparna: Play, paus och stopp. När rutan visas markerar du det stycke som du vill ha uppläst och klickar play.