Användning av bilder

Det är inte tillåtet att kopiera bilder från webbplatsen och sedan publicera dem i andra sammanhang. Bilderna får inte redigeras eller på annat sätt förvanskas. Det är inte heller tillåtet att sälja någon av Härryda kommuns bilder.