Anpassa textstorlek

Om du vill ändra textstorlek på webbplatsen kan du göra det i din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på om du använder PC eller Mac.

Öka och minska textstorlek i PC

För att öka teckenstorleken håller du in Ctrl-knappen och trycker samtidigt på plus-knappen (+). För att minska teckenstorleken håller du in Ctrl-knappen och trycker samtidigt på minus-knappen (-). Eller klicka på "Visa" uppe i verktygsmenyn. Klicka vidare på "Textstorlek" och välj den storlek du önskar.

Öka och minska textstorlek i Mac

För att öka teckenstorleken håller du in Cmd-knappen samtidigt som du trycker på plus-knappen (+). För att minska teckenstorleken håller du in Cmd-knappen och trycker samtidigt på minus-knappen (-).