Till innehållet

Medicinskt ansvariga

För att säkerställa att den hälso- och sjukvård och den rehabilitering som erbjuds inom kommunens är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAR och MAS ska se till att socialtjänstens verksamheter följer lagar och författningar. De följer kontinuerligt upp verksamheterna för att säkerställa att vårdtagarna får en god och säker vård.

MAR och MAS huvudsakliga uppgifter:

  • Ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • Utfärda övergripande riktlinjer för vad som gäller inom sektorn för socialtjänst - utifrån lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård.
  • Se till att vårdtagare får vård och behandling som följer vetenskap, beprövad erfarenhet och ett etiskt förhållningssätt.
  • Se till att kvalitetssystemet kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är välinformerad om innehållet.
  • Se till att det finns system för delegering av arbetsuppgifter samt hälso- och sjukvårds avvikelser. Anmäla till Socialstyrelsen när någon utsatts för allvarlig skada eller risk för skada, Lex Maria.
  • Informera och redovisa resultat kontinuerligt från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar för chefer, medarbetare och politiker samt företrädare för pensionärs- och andra intresseorganisationer.

Kontakt

Kontaktcenter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-22