Till innehållet

Ensamkommande barn och unga

När ett barn anvisas till Härryda kommun är det kommunens ansvar att se till att barnet får boende, skolgång, omsorg och en god man.

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till exempelvis sjukvård, omsorg och att gå i skola. Om barnet får uppehållstillstånd eller inte hanteras av Migrationsverket.
Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Härryda kommuns ansvar

För att veta vilka behov barnet har gör socialtjänsten en utredning som följs upp regelbundet. Generellt placeras yngre barn i familjehem medan äldre placeras på ett boende.
Familjehem

Avsaknaden av vårdnadshavare gör att barnet har rätt till en god man. Den personen är bland annat med i kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet.
God man

När ett barn får permanent uppehållstillstånd ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt och för dess integration i samhället. En särskild förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd och ska tillsättas när barnet fått permanent uppehållstillstånd.
Särskild förordnad vårdnadshavare

Härryda kommuns mottagande

Under 2015 tog Härryda kommun emot 118 ensamkommande barn och unga. Under de senaste åren har kommunen tagit emot ett fåtal barn och unga. Härryda kommun får en statlig schablonersättning för mottagandet och verksamheten bedöms till stor del vara självfinansierad.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-07-26