Till innehållet

Uthyrning av privatbostad

Ibland hör invånare av sig och vill erbjuda bostad till flyktingar, antingen gratis eller genom uthyrning. Kommunen kan inte själva teckna kontrakt med privatpersoner men kan ibland bistå i att vidareförmedla kontakt i ett senare skede.

Bostadsansvar för flyktingar

Flyktingar är ett samlingsbegrepp för människor på flykt, vilka i sin tur kan delas in i underkategorier där olika myndigheter har huvudansvaret:

Vuxna och barnfamiljer som söker asyl

Migrationsverket har huvudansvaret för boende. Genom offentliga upphandlingar upphandlas boenden för denna målgrupp.

Ensamkommande asylsökande barn 

Kommunen har huvudansvaret och placerar barn och ungdomar i boenden i egen regi eller köper platser i andra kommuner.

Personer som fått permanent uppehållstillstånd

Kommunen har huvudansvaret, men personerna/familjerna kan även själva söka bostad. Om du har boende som du vill hyra ut till denna målgrupp kan du själv annonsera och den enskilde kan då söka bostad på vanligt sätt.

Frågor och svar om att hyra ut bostad

Kommunen kan inte själva teckna kontrakt med privatpersoner, men kan hjälpa till att förmedla kontakt mellan flyktingar och den som har en bostad att hyra ut.

Härryda kommun har den senaste tiden fått in många intresseanmälningar om erbjudande av bostad till flyktingar från Ukraina. I nuläget kan vi inte omhänderta fler anmälningar och har därför stängt formuläret. Skulle läget ändras och ett ytterligare behov av bostäder uppstå, så öppnar vi möjligheten till intresseanmälan igen.

Det är den nyanlände personen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand.

Nej, den nyanlända hyresgästen ska behandlas som andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig. Härryda kommun har tagit fram följande riktlinjer för maxhyra.

Antal personer

Maxhyra

1-2 vuxna

5 600 kronor

1-2 vuxna och 1 barn

6 300 kronor

1-2 vuxna och 2 barn

7 600 kronor

1-2 vuxna och 3 barn

8 300 kronor

Information om uthyrning av egen bostad på Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.


Nej. Samma regler och garantier som för all privatuthyrning gäller även i detta fall. Kontraktet är mellan hyresvärden och den nyanlända personen. En nyanländ person har en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning.

Nej. Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Det kan behövas mer och tydligare information samt introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

Formulär för att anmäla uthyrning av privatbostad är för närvarande stängt.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-07