Till innehållet

Engagera dig för integration

För en lyckad integration är stödet från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag mycket viktigt.

2 kvinnor fikar och tittar på smartphone på cafè utomhus

Foto: Pernilla Tofte, Scandinav

Engagemang kring aktiviteter

Det finns kyrkor, föreningar och organisationer som anordnar till exempel språkcaféer, läxhjälp, sociala träffar och insamlingar. Här finns oftast ett behov av fler aktiva.
Föreningsregistret i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Här kan du söka ideella uppdrag. Är du aktiv i en förening som vill arrangera en aktivitet för ensamkommande flyktingbarn så kan du lägga ut uppdrag hos Volontärbyrån.
Volontärbyrån Länk till annan webbplats.

Globalportalen

På globalportalen finns ytterligare tips på vad du som medmänniska kan göra.
Globalportalen Länk till annan webbplats.

Språkpraktikant på arbetsplats

På sfi (svenska för invandrare) på Vuxenutbildningen i Härryda kommun lär sig många elever svenska. Elevernas bakgrunder och förutsättningar för att lära sig det svenska språket varierar stort. Ett viktigt steg för att utveckla sitt språk och få ett arbete är att få göra språkpraktik ute på en arbetsplats. Härryda kommun söker därför språkpraktikplatser inom olika områden.

Vad innebär språkpraktik?

Eleven kommer till arbetsplatsen efter överenskommelse om arbetstider och arbetsuppgifter. Huvudsyftet för eleven är att få prata svenska utanför skolan men också att få en inblick i verksamheten/företaget och de arbetsuppgifter som ska utföras. Eleverna kan och bör utföra lämpliga arbetsuppgifter, även om huvudsyftet är att få prata mycket svenska.

Handledaren – en nyckelperson

Vill ditt företag/verksamhet ta emot en språkpraktikant är det bra om en handledare utses. Handledaren introducerar och stödjer eleven under praktikens gång. Hen har också en viktig roll i att ge eleven goda möjligheter att lära känna och förstå verksamheten, arbetsuppgifterna och personalen.

Kontakt: 
Gunilla Sparf, sfi-lärare och språkpraktikanskaffare
031-724 69 61
gunilla.sparf@harryda.se  

Steve Kano, företagskoordinator på arbetsmarknadsenheten
031-724 85 42
steve.kano@harryda.se

Familjehem

Härryda kommun behöver alltid fler familjehem, bland annat för ensamkommande barn i åldern 13-17 år. Att vara familjehem innebär att en pojke eller flicka bor hemma hos dig, går i skolan på dagtid och erbjuds aktiviteter på fritiden.
Familjehem

Kontaktperson och kontaktfamilj

Att vara kontaktperson innebär att du under en kortare eller längre tid stöttar ett barn/ungdom några timmar per vecka.
Kontaktperson

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn/ungdom i ditt hem någon helg i månaden.
Kontaktfamilj

God man och särskild förordnad vårdnadshavare

Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Den som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter. En god man kan till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar och teckna hyreskontrakt. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut senast när barnet fyller 18 år. Om du är intresserad av att bli god man anmäler du det via vårt samarbete med Mölndals stad.
Intresseanmälan god man Länk till annan webbplats.

Särskild förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd kan en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Det kan till exempel vara du som tidigare varit barnets god man. En sådan vårdnadshavare ska tillvarata barnets rättigheter och skyldigheter och till exempel vara med på möten med skola och socialtjänst samt ansvara för barnets ekonomi.
Särskild förordnad vårdnadshavare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-02