Till innehållet

Fixartjänst

För att undvika "onödiga" fallolyckor kan du få hjälp av fixartjänsten med att till exempel byta batterier i brandvarnaren eller sätta halkskydd i trappan.


Fixaren hjälper dig med enklare inomhusarbeten i syfte att förebygga fallolyckor. Servicen vänder sig till dig som är 70 år eller äldre samt bor i kommunen. Fixarens tjänster är kostnadsfria förutom eventuellt material som du får bekosta själv.

Exempel på sysslor som fixartjänsten kan hjälpa dig med:

  • Byta glödlampor och lysrör.
  • Fästa lösa sladdar och kablar.
  • Sätta halskydd i trappan.
  • Ta bort eller halksäkra mattor.
  • Sätta upp/ta ner gardiner.
  • Hämta/sätta tillbaka saker ur/i höga skåp.
  • Kontrollera och byta batterier på brandvarnare.

Arbeten som kräver yrkesmässiga kunskaper utförs inte, till exempel ombyggnation eller målning/tapetsering.

Säkerhetsrond erbjuds

När du anlitar fixaren finns det möjlighet att göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom en checklista där ni tittar på till exempel brandsäkerhet och fall- och halkrisker. I checklistan, som du får ta del av, noteras eventuella brister som bör åtgärdas.

Fallförebyggande åtgärder ger stora vinster

Fallolyckor bland äldre är vanligt och förutom det stora personliga lidandet, så innebär olyckorna även stora kostnader för samhället. I en rapport från Socialstyrelsen lyfts fallförebyggande åtgärder som anpassningar av hemmiljön, broddar och fysisk träning fram som viktiga åtgärder för att minska antalet fallolyckor.
Fallförebyggande ger stora vinster Länk till annan webbplats.

Servicegaranti

Fixartjänst inom en vecka

Du som är 70 år eller äldre ska erbjudas fixartjänst inom en vecka från att du kontaktat oss. Det är en av våra servicegarantier.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Mats Svensson, fixare

031-724 67 47

Telefontid:
måndag till fredag klockan 8-9

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19