Till innehållet

Avgifter inom LSS

Insatser enligt LSS är i stort sett avgiftsfria, men du betalar för måltider, bostaden, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnadspris.

För barn upp till 18 år ska föräldrarna betala avgifterna. Därefter betalar du själv från och med 1 juli det år du fyller 19.

Måltider och bostad för barn och ungdom

För barn- och ungdomsboende ska föräldrar bidra till barnets omkostnader. Försäkringskassans regler för underhållsstöd/bidrag används som beräkning för vad föräldrarna ska betala.

Högsta belopp per förälder/vårdnadshavare (fr o m juli 2022):

 • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år.
 • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter att barnet fyllt 7 år, till och med månaden då barnet fyller 15 år.
 • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter att barnet har fyllt 15 år.

Måltider i korttidsvistelse

Måltidskostnaden varierar med barnets ålder. Avgiften tas ut från och med ankomstdagen till och med dagen för hemresa.

Avgift per dag:

 • För barn under 1 år: 18 kronor
 • För barn som är 1 år: 25 kronor
 • För barn 2-5 år: 30 kronor
 • För barn 6-9 år: 42 kronor
 • För barn 10-13 år: 51 kronor
 • För barn 14-17 år: 62 kronor.

Måltider och bostad för ungdom med skolgång i annan kommun

För ungdomar som bor på elevhem/internatskola i samband med studier på annan ort tas avgift ut.

Avgift per månad:

 • 1 500 kronor för bostad
 • 1 500 kronor för måltider.

Måltider och bostad för vuxna i kommunens regi

 • Måltider i gruppbostad 1965 kronor per månad
 • Måltider i servicebostad 60 kronor per dag (om gemensamma måltider serveras)
 • Måltider i korttidsvistelse 61 kronor per dag
 • Lunch på daglig verksamhet 27 kronor per dag (0 kronor för dig som bor i kommunens gruppboende)
 • Bostaden debiteras hyra enligt Jordabalken.

Måltider och bostad för vuxna i annan regi än kommunens egna

Vanligtvis betalar du avgifter för måltider och hyra för bostaden till boendet där du bor. Avgifter och hyra varierar. Ska du istället betala till kommunen så beräknas avgiften till 10 procent av gällande prisbasbelopp.

Kontakt

Ulrika Johansson, avgiftshandläggare

Kontaktcenter

Kommunhuset, Råda torg, Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-12