Till innehållet

Avgifter inom LSS

Insatser enligt LSS är i stort sett avgiftsfria, men du betalar för måltider, bostaden, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnadspris.

För barn upp till 18 år ska föräldrarna bidra till barnets omkostnader. Från 18 års ålder betalar du måltiderna själv men tänk på att föräldrar har ett underhållsansvar för dig som fortfarande går i skolan. Från och med 1 juli det år du fyller 19 år får du betala även för bostaden eftersom du då kan ansöka om aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Måltider och bostad för barn och ungdom

För barn- och ungdomsboende ska föräldrar bidra till barnets omkostnader. Försäkringskassans regler för underhållsstöd/bidrag används som beräkning för vad föräldrarna ska betala.

Högsta belopp per förälder/vårdnadshavare (fr o m juli 2022):

 • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år.
 • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter att barnet fyllt 7 år, till och med månaden då barnet fyller 15 år.
 • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter att barnet har fyllt 15 år.

Måltider i korttidsvistelse

Korttidsvistelsen utanför hemmet kan ske i korttidshem, hos stödfamilj eller på ett läger.
För insatsen får kommunen inte ta ut någon avgift men du betalar för måltiderna. Måltidskostnaden varierar med ålder. Avgiften tas ut från och med ankomstdagen till och med dagen för hemresa.

Avgift per dag:

 • För barn under 1 år: 33 kronor
 • För barn som är 1 år: 37 kronor
 • För barn 2-5 år: 50 kronor
 • För barn 6-9 år: 73 kronor
 • För barn 10-13 år: 91 kronor
 • För barn 14-17 år: 110 kronor
 • För vuxna 18 år och äldre: 101 kronor.

Avgift för lunch i daglig verksamhet

För dig som betalar för ett månatligt måltidsabonnemang helpension ingår lunchen på din dagliga verksamhet. Du som inte har ett måltidsabonnemang betalar:

 • 40 kronor per dag.

Måltider och bostad för ungdom över 18 år med skolgång i annan kommun

För ungdomar som bor på elevhem/internatskola i samband med studier på annan ort tas avgift ut. Ibland betalar du avgiften för måltider till boendet där du bor men ska du istället betala till kommunen är avgiften för helpension:

 • 3 040 kronor per månad
 • 101 kronor per dygn.

Från 1 juli det år du fyller 19 år tas avgift ut för ditt boende. Ibland betalar du avgiften till boendet där du bor men ska du istället betala till kommunen är avgiften:

 • 2 645 kronor per månad
 • 88 kronor per dygn.

Måltider och boende för vuxna i kommunens gruppbostad

Du som bor på en gruppbostad kan köpa ett månatligt måltidsabonnemang helpension som innebär att du serveras mat och dryck på boendet i stället för att själv köpa mat och laga dina måltider.

 • 3 040 kronor per månad

För din bostad tas hyra ut enligt Jordabalken. Hyran förändras årligen efter hyresförhandling.

Måltider och boende för vuxna i kommunens servicebostad

Du som bor på en servicebostad köper och lagar din mat själv. Ibland kan du köpa enstaka gemensamma måltider på servicebostaden och då kostar det:

 • 20 kronor per frukost
 • 40 kronor per lunch
 • 30 kr per middag
 • 5 kr per mellanmål (som kan vara te/kaffe/frukt etc)

För din bostad tas hyra ut enligt Jordabalken. Hyran förändras årligen efter hyresförhandling.

Måltider och boende för vuxna i annan regi än kommunens egna

Vanligtvis betalar du avgiften för måltider till boendet där du bor men ska du istället betala till kommunen är avgiften för helpension:

 • 3 040 kronor per månad
 • 101 kronor per dygn.

Från 1 juli det år du fyller 19 år tas avgift ut för ditt boende. Vanligtvis betalar du avgiften till boendet där du bor men ska du istället betala till kommunen är avgiften:

 • 2 645 kronor per månad
 • 88 kronor per dygn.

Kontakt

Ulrika Johansson, avgiftshandläggare

Kontaktcenter

Kommunhuset, Råda torg, Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-02