Till innehållet

God man, förvaltare, förmyndare

En god man hjälper dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan betala dina räkningar eller behöver hjälp i kontakten med myndigheter.

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Vårdnadshavare och förmyndare för omyndiga

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare. Om den omyndige inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Man talar då om särskilt förordnade vårdnadshavare eller särskilt förordnade förmyndare.

Vänd dig till Mölndals stad

Härryda, Kungsbacka, Partille och Mölndal har en gemensam hantering av god man, förvaltare och förmyndare. Det betyder att du ska vända dig till Överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden.

God man, förvaltare och förmyndare på Mölndals stads webbplats Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av att bli god man?

Vill du göra en insats för en annan människa? Läs gärna om Magnus som valde att bli god man och om hur han ser på uppdraget:
"Våga pröva bli god man" - (molndal.se) Länk till annan webbplats.


Kontakt

Överförmyndare i samverkan

031-315 18 80

Postadress:
Överförmyndare i samverkan
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-28