Till innehållet

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar eller andra närstående till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning. En avlösare kan då komma hem och ta hand om personen med funktionsnedsättning.

Avlösaren ger personen med funktionsnedsättning det stöd som behövs medan föräldrar eller anhöriga är iväg eller gör andra saker. Avlösaren kan inte ta hand om syskon som inte är beviljade avlösarservice.

Avlösarservice utförs i hemmet eller utomhus hemmets närhet, till exempel på en lekplats. En avlösare följer inte ett barn till eller från skolan, och följer inte heller med på utflykter.

Den som avlastas får inte arbeta eller studera under tiden avlösning sker.

Om avlösarservice beviljas

Beviljas avlösarservice får du ett beslut om ett visst antal timmar per vecka eller månad. Ni får sedan träffa personen som är tänkt att bli er avlösare, så att alla parter känner sig trygga. Därefter sker avlösning i möjligaste mån efter era önskemål.

Alla som arbetar som avlösare har tystnadsplikt och måste lämna utdrag ur belastningsregistret.

Om du eller avlösaren blir sjuka ska avbokning ske. De avbokade timmarna kan inte användas vid ett senare tillfälle.

Kostnad och ansökan

Avlösarservice är kostnadsfritt, men om avlösaren och personen med funktionsnedsättning skulle gå och handla något betalar den enskilde eller barnets föräldrar för sina inköp.

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst, blankett eller kontakta en socialsekreterare för utredning och beslut.
Socialsekreterare LSS

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-30