Till innehållet

Kontaktfamiljer sökes

Vill du finnas till för ett barn några dagar i månaden? Då kan du passa som kontaktfamilj. Just nu har vi flera barn och ungdomar som väntar.

Pappa kramar om sitt barn

Foto: Matilda Holm, Scandinav

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot ett barn i ditt/ert hem en till två helger (eller vardagar) i månaden. Barnet får en "extrafamilj" med tillgång till fler vuxna - samtidigt som föräldrarna får möjlighet till avlastning. Vi ser gärna att du bor i Härryda kommun eller i närheten. Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktfamilj. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor.

Barn med särskilda behov

Just nu söker vi särskilt efter kontaktfamiljer till barn med särskilda behov, vilket kan innebära att barnet har diagnoser såsom ADHD eller autism. Det är en fördel om du har erfarenhet av barn med särskilda behov, men det är inget vi kräver.

Så här går det till

Efter att du skickat in din intresseanmälan blir du kontaktad av en socialsekreterare inom en vecka. Vid samtalet får du mer information och kan självklart ställa frågor. Därefter görs en utredning där vi genom intervju, hembesök och registeruppdrag får en bild av dig och din familj - detta är viktigt för kunna matcha rätt barn till dig/er. Du erbjuds stöd och handledning i uppdraget och är delaktig i matchningsprocessen, vilket innebär att du får träffa barnet och hens föräldrar innan uppdraget kommer igång.

Arvode och ersättning

Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar till kontaktfamiljer. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering. Som kontaktfamilj är du inte anställd utan får ett uppdrag där ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är delvis skattefri.
Ersättningar på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj

Kontakt

Monica Rohland, socialsekreterare

Elisabeth Silomäki Hermansson, 1:e socialsekreterare

Pernilla Johansson, 1:e socialsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-30