Till innehållet

Familjehem sökes

Vi har barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sin familj utan därför behöver ett familjehem. Även ensamkommande barn kan ha behov av familjehem.

Flicka tittar ut genom ett tågfönster, hon har airpods i öronen och brunt hår och bruna ögon.

Foto: Anne Muscat Scerri, Mostphotos

Just nu söker vi familjehem till ungdomar 13-16 år

Familjehemsföräldrar sökes både i Härryda och i Marks kommun.

En charmig flicka i nedre tonåren behöver bo i Marks kommun, där hon har kompisarna och skolan. Det är en tjej som gillar att lyssna på musik, umgås med kompisar och kolla sociala medier.

I Härryda kommun finns ett par tonårstjejer som behöver bo hos familjer som har tid och engagemang för dem. De behöver lite extra värme, trygghet och stabila rutiner. Intressena är att träffa kompisar, surfa på nätet, med mera.

Det är en fördel om du och familjen har erfarenhet av att bo med tonåringar. Inget hindrar att du som en enastående, ensamstående kvinna kan vara familjehem.

Vad är familjehem?

Familjehemsföräldrar är personer som tar emot ett eller flera barn i sitt hem under en kortare eller längre period. Familjerna kan se olika ut, du kan vara ensamstående eller ha en familj. Du kan bo i lägenhet eller hus, centralt eller lantligt. Det viktigaste är att du har en stabil livssituation, tid och engagemang samt kan erbjuda barnet/ungdomen trygghet, stabilitet och omsorg. Tänk igenom noggrant om du eller ni har möjlighet för ytterligare en familjemedlem. Diskutera i familjen så att alla är överens.

Du behöver ha ett ledigt rum för barnet/ungdomen. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta eftersom uppdraget innebär samverkan med socialtjänst, skola och det biologiska nätverket. Ett familjehem bör helst ligga inom tio mils avstånd från Härryda kommun för att kontakten med barnets biologiska nätverk och med socialtjänsten ska vara möjlig. Ibland behöver vi även familjehem på längre avstånd från kommunen.

Så här går det till

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer kring vad det innebär att vara ett familjehem i Härryda kommun. Efter en första kontakt via telefon bokar vi ett besök för att prata mer. Familjehem utreds alltid för att bli godkända som familjehem. En familjehemsutredning består av hembesök, referenstagning, registerutdrag från bland annat belastningsregistret och djupintervju av våra familjehemssekreterare. Vi träffas oftast flera gånger under processen.

När utredningen är klar och båda parter vill gå vidare erbjuds du vår uppskattade grundutbildning för familjehem. Matchning mellan barnet/ungdomen och familjehemmet är mycket viktig och du har har alltid en dialog tillsammans med familjehemssekreteraren inför en placering.

Stöd från socialtjänsten

Vi arbetar för att på bästa sätt stötta våra familjehem med tillgänglighet, handledning och utbildning. En familjehemssekreterare har regelbunden kontakt med familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Barnet har en egen barnsekreterare som ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt för kontakt med barnets biologiska föräldrar. Handledning och uppföljning är ett stöd som sker både med barn och familjehemsföräldrar tillsammans samt var för sig. Socialtjänsten erbjuder även utbildning och grupphandledning till familjehemmet. Varje år inbjuds till flera tema- och cafékvällar.

För dig som inte är redo för att bli familjehem kan kontaktfamilj passa bättre

Vill du finnas till för ett barn men är inte redo att ta steget att bli familjehem? Då kanske kontaktfamilj passar dig bättre just nu. Kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn i ditt hem en till två helger (eller vardagar) i månaden.
Konktaktfamilj

Arvode och ersättning

Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering. Som familjehem är du inte anställd utan du får ett uppdrag där arvodet, det vill säga ersättningen för arbetet, är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är delvis skattefri.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseanmälan för att bli familjehem eller kontaktfamilj

Kontakt

Anneli Sirugo, socialsekreterare

Emilia Johansson, socialsekreterare

Lena Sandgren Green, socialsekreterare

Marlen Johansson, socialsekreterare

Pernilla Johansson, 1:e socialsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-02