Till innehållet

Familjebehandling

Livet går upp och ner, alla kan hamna i svårigheter och kriser i livet. Familjebehandling ges till dig som din familj i form av rådgivning, stöttning och behandling.

Familjen ses som en helhet där de olika familjemedlemmarna påverkar varandra. Kommunens socialtjänst arbetar utifrån de behov ni har och vad ni vill ha hjälp med. Familjebehandling är en möjlighet för din familj för att förändra er livssituation till det bättre genom att använda familjens resurser. Familjebehandling utgår alltid från barnets behov och stödet är kostnadsfritt.

Socialtjänsten samarbetar vid behov med bland annat förskola, skola, kultur och fritid, barn och ungdomspsykiatrin, sjukvård och missbruksvård. För barn och ungdomar som upplevt våld kan enskilda krissamtal erbjudas.

Vi har tystnadsplikt, men är anmälningsskyldiga vid misstanke om att ett barn far illa.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten

Du som är barn har alltid rätt att få veta vem som är din socialsekreterare och vilka rättigheter du har i kontakten med socialtjänsten. Det är en av våra servicegarantier.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen

031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag och onsdag: 9.00-11.45 och 13.00-14.30
  • Torsdag: 13.00-14.30
  • Fredag: 9.00-11.45 (samt dag före röd dag)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-03