Till innehållet

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar upp till 20 år. Vårt uppdrag är att finnas tillhands för råd och stöd.

Bild på de fem personerna som ingår i Fältgruppen

Fältsekreterarna Liselott Moberg, Emma Ivarsson, Desiré Kyrk, Emma Eriksson och Elin Nyblom.

Fältgruppen är stöd i olika situationer

Fältgruppen fungerar som ett stöd i olika situationer för att ungdomar ska må bra och få den hjälp de behöver och inte fara illa. Vi vill ha goda relationer till ungdomarna, den relationen bygger på förtroende och tillit mellan oss och ungdomarna.

Fältgruppen består av sex fältare som arbetar dagtid och kvällstid. Vi finns på kommunens skolor och på andra platser där ungdomar finns på fritiden. Vi samarbetar med bland annat skola, fritid, vårdnadshavare, föreningar, ungdomsmottagning, övrig socialtjänst, polis med flera.

Till dig som är ungdom

Vi lyssnar och är intresserade av det du har att berätta. Du som ungdom bestämmer själv vad du vill prata om, kanske har du funderingar kring; skola, familjesituationer, relationer, fritid, alkohol, droger eller kriminalitet.

Vi hjälper dig med:

  • Stöttar dig för att du ska må bra i din familj och i andra relationer.
  • Följer med dig på olika möten/samtal.
  • Hjälper dig att ta kontakt med socialtjänst eller annan myndighet.
  • Stöttar dig för att du ska ha en bra skolgång.
  • Hjälper dig att hitta en bra fritidssysselsättning.

Vi har tystnadsplikt

Alla fältare har tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan. Men om vi är oroliga för att du eller någon annan far illa måste vi enligt lag berätta detta för socialtjänsten (det kallas anmälningsskyldighet). I så fall pratar vi med dig om detta innan.

Till dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är viktigast för dina barn. Vi samarbetar med er för att vi tillsammans ska kunna ge så bra stöd som möjligt. Det är viktigt för oss att förankra detta med ungdomen. Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller funderingar som rör din ungdom eller ungdomssituationen i kommunen. Vi kan också behöva kontakta dig.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-28