Till innehållet

Utredning

Det finns olika anledningar till att socialtjänsten gör en utredning. Det kan vara att ett barn eller ungdom har gjort ett brott eller om socialtjänsten har fått in en orosanmälan.

När en person eller familj har ansökt om stöd eller hjälp från socialtjänsten görs en individuell prövning. Om det kommit in en anmälan ska socialtjänsten se till barnets behov, föräldrarnas omsorgsförmåga och möjlighet att tillgodose barnets behov samt utreda om det finns risk för att barnet skadas.

Varför gör socialtjänsten en utredning?

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att:

  • en familj eller person har ansökt om stöd eller behandling
  • socialtjänsten har fått in en muntlig eller skriftlig anmälan om misstanke att ett barn eller ungdom far illa på grund av till exempel sin hemmiljö
  • ett barn eller ungdom har gjort ett brott.

Så här går utredningen till

Socialtjänsten sätter barn och ungdomars behov i centrum och ser hur föräldrarna kan tillgodose dessa. Utredaren gör en bedömning av vilka resurser och utvecklingsmöjligheter det finns inom familjen och i familjens nätverk.

Det är viktigt att de som berörs i en utredning är delaktiga. Utredningen görs tillsammans för att ta reda på behoven och hur man bäst kan tillgodose dem. Utredaren tar också kontakt med andra personer i familjens närhet, till exempel förskola, skola eller hälso- och sjukvård. De som arbetar där är skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten när det pågår en utredning. Den information som kommer fram under en utredning lyder under sekretesslagen. Uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras.

Utredningen får ta högst fyra månader. Familjen får ta del av innehållet i utredningen och har rätt att lämna synpunkter. Utredaren utgår alltid från vad som är bäst för barnet eller ungdomen och försöker att i möjligaste mån hitta lösningar i samförstånd med familjen. Det är bara vid mycket allvarliga missförhållanden som en ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) genomförs.
Information om LVU på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen

031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag, torsdag 9-11.45 och 13-14.30
  • Onsdag 9-10.30 och 13-14.30
  • Fredag 9-11.45 (samt dag före röd dag)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-15