Till innehållet

Dödsfall och begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ordnar med begravning och bouppteckning. Du kan få hjälp hos en begravningsbyrå men du kan också göra en hel del själv.

Blommor och tända ljus

Foto: Lev Dolgachov, Mostphotos

En gravsättning måste ske, men man behöver inte ha en begravningsceremoni. Det finns stora möjligheter att göra avskedet precis så personligt som du själv önskar.

Begravning i Svenska kyrkan

En avliden person som var medlem i Svenska kyrkan ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning om den avlidne inte önskat något annat.
Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Begravning inom annat trossamfund

Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund än Svenska kyrkan genomförs begravningen enligt denna ordning om den avlidne inte önskat något annat.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är helt eller delvis utan religösa inslag. Det finns stor frihet att utforma begravningen efter den avlidnes eller anhörigas önskemål, men enligt lagen ska man respektera ceremonins allvarliga karaktär.

Officiant

Begravningsofficiant kallas den som kan hjälpa till att leda en icke religiös begravning och/eller minnessammankomst. Officianten kan vara en släkting, en vän eller en annan utomstående.

I Härryda kommun finns en borgerlig begravningsofficiant utsedd av kommunstyrelsen, Liselott Johansson.

Kontaktuppgifter
Liselott Johansson: dalkulla@live.se
0703- 28 24 15

Begravningsombud

För personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett ombud, som ska företräda deras intressen. Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en begravningsavgift.
Begravningsombud på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

I Härryda kommun finns ett begravningsombud utsedd av Länsstyrelsen, Håkan Johansson.

Kontaktuppgifter
Håkan Johansson
haakanesplund@gmail.com
0703-234885

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Krävs det längre tid ska du ansöka om förlängning hos skattemyndigheten i den avlidnes hemort.

Om du om du behöver hjälp med att upprätta en bouppteckning kan du anlita en begravningsbyrå. Om den avlidne saknar tillgångar kan du få hjälp med att göra en dödsboanmälan.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-16