Till innehållet

Trygghetsboende

Du som är 67 år eller äldre, har behov av stöd och hjälp samt vill bryta oönskad isolering kan ansöka om plats på trygghetsboende.

Bild 1: Trygghetsboendet i Mölnlycke. Bild 2: Trygghetsboendet i Landvetter. Bild 3: Trygghetsboendet i Hindås. Foto bild 1 och 2: Emmy Jonsson. Bild 3: Härryda kommun

Utmärkande för ett trygghetsboende är de ligger centralt med närhet till service och kommunikationer. Lägenheterna har god tillgänglighet och i samma byggnad ligger seniorträffarna där kommunen regelbundet anordnar personalledda aktiviteter. Eventuella individuella behov kan tillgodoses via hemtjänst.

Härryda kommuns trygghetsboenden:

  • Mönlycke, Biblioteksgatan 23
  • Landvetter, Idrottsvägen 4B
  • Hindås, Hindås Stationsväg 57

  Ansökan

  Det är kommunens socialsekreterare som utreder vem som har rätt till trygghetsboende. Ansökan kan göras via vår e-tjänst, blankett eller telefon.
  Kontaktuppgifter socialsekreterare omsorg

  Vem kan beviljas ett trygghetsboende?

  Boendeformen är anpassad för dig som är 67 år eller äldre - och som inte behöver vård dygnet runt men som ändå inte känner dig trygg med att bo kvar hemma.

  Kriterier för att bevilja biståndet är att du har behov av:

  • stöd och hjälp i boende och lättåtkomlig service
  • att bryta oönskad isolering.

  För att biståndet ska beviljas krävs att båda kriterier är uppfyllda.

  Har du fått ett beslut om trygghetsboende och har behov av hjälp och stöd så ansöker du även om hemtjänst. Ingen hjälp ingår i beslutet om trygghetsboende.

  Om du bor i en annan kommun

  Om du bor i en annan kommun och vill söka trygghetsboende i Härryda kommun görs först en bedömning kring om du tillhör den särskilda målgrupp som har möjlighet att på förhand söka insatser i en annan kommun.

  För att tillhöra aktuell målgrupp krävs att den sökande till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av tillsyn, vård- och omvårdnadsinsatser under större delen av dygnet. Om du bedöms tillhöra aktuell målgrupp görs sedan en bedömning kring rätten till sökt insats.

  Kan vi göra sidan bättre?

  Lämna dina synpunkter  Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
  Senast ändrad: 2024-04-29