Till innehållet

Förebyggande hembesök

Du som fyller 81 år och inte har några insatser från kommunen i form av hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering bjuds in till en informationsträff eller erbjuds ett hembesök. Syftet med träffen/hembesöket är att fånga upp eventuella behov och stärka din hälsa.

Under det år du fyller 81 år får du en inbjudan från Härryda kommun till en informationsträff där du får träffa representanter från olika verksamheter som kan ha betydelse för dig i din vardag - redan nu eller framöver. Vill eller kan du inte delta på någon av träffarna erbjuds du istället ett hembesök.

Syftet med träffen/hembesöket är att:

  • öka din trygghet
  • öka din kunskap om vad det finns för stöd att få
  • bidra till att du kan bevara dina möjligheter att leva ett självständigt liv
  • ta reda på om det finns något behov av stöd
  • informera dig som vårdar en närstående om vilket stöd som finns att få.

Informationsträff – så här går det till

På träffen får du information och råd om bland annat hjälp i hemmet, anhörigstöd, säkerhet i vardagen, fixartjänst, primärvårdens rehabmottagning, it-träffar samt olika aktiviteter. Självklart är du välkommen att ställa frågor och även ta broschyrer. I samband med informationsträffen finns det möjlighet att boka ett hembesök, om du vill det.

Hembesök – så här går det till

För en del passar hembesök bättre. Vi kommer överens om tid då vi kommer hem till dig och pratar om hur din vardag ser ut samt hur din bostad och närmiljö fungerar. Vi pratar också kring ditt sociala nätverk och vad du har för intressen. Mot bakgrund av samtalet får du information om olika aktiviteter och möjligheter till stöd. För att minimera risken för fallolyckor i hemmet går vi tillsammans igenom vilka risker som kan finnas och hur dessa kan åtgärdas.

Återkommande informationsträffar

Även om du har deltagit på en informationsträff eller fått ett hembesök när du var 81 år så får du en ny inbjudan det år du fyller 85, 90 och 95 år - under förutsättning att du inte har några insatser från kommunens hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering.

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent och samordnare

Helena Heineman, fritidsassistent

Margareta Pettersson, sjuksköterska

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-29