Till innehållet

Resultat brukarundersökning 2022

I början av 2022 fick brukare med hemtjänst eller som bor på något av kommunens äldreboenden svara på Socialstyrelsens enkät om vad de tycker fungerar bra och mindre bra i vården och omsorgen de får. Här presenteras resultatet för de olika enheterna men också för kommunen som helhet.

Personal inom äldreomsorgen cyklar tillsammans med brukare

Foto: Anna Sigvardsson

Resultatet från undersökningen är övervägande positivt. De allra flesta brukare känner sig trygga på sitt äldreboende eller med sin hemtjänst. En övervägande majoritet har förtroende för personalen och upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

Det finns också utvecklingsområden som verksamheterna kommer att jobba vidare med. Exempelvis: att tydliggöra vart brukarna vänder sig med synpunkter och klagomål, förbättra aktiviteterna på äldreboendena samt att personalen inom hemtjänsten kommer på avtalad tid.

Resultat från brukare på äldreboenden

Den sammanlagda svarsfrekvensen var 49 procent.

Resultat från brukare med hemtjänst

Den sammanlagda svarsfrekvensen var 57,2 procent.

Ny enkät

I mars 2023 skickas en ny enkät ut. Då hoppas vi på ännu bättre resultat och högre svarsfrekvens.

Kontakt

Lina Fahlgren, planeringsledare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-27