Till innehållet

Östra Bygården i Landvetter

Östra Bygården ligger i södra Landvetter och är anpassat för personer med demenssjukdomar. Här har du nära till naturen, sjön och Landvetter centrum.

Foton: Emmy Jonsson

Det är viktigt att du är frisk och symtomfri vid besöket. Tillämpa också god handhygien och håll avstånd till brukarna.
Information om covid-19

Boendemiljö inomhus

Östra Bygården har 12 lägenheter i markplan. Lägenheterna har tillgång till en grönskande innergård och ett stort gemensamt kök/vardagsrum. På Bygårdens äldreboende, som ligger i ansutning, finns en finmatsal som kan bokas för kalas och fest.

Boendemiljö utomhus

Östra Bygården ligger i ett bostadsområde och omgivningen är promenadvänlig. På den gröna innergården finns det gott om sittplaster. Under sommarmånaderna, när vädret tillåter, finns det möjlighet att grilla korv eller ta med en fikakorg ner till sjön som ligger på promenadavstånd.

Personal

På Östra Bygården finns personal tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet på teamträffar varje vecka eller utifrån behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt och läkare finns kopplad till boendet. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Är du intresserad av att arbeta på Östra Bygården eller på något annat av våra fina äldreboende, välkommen att höra av dig. Arbeta i Härryda kommun.

Ansökan

För mer information eller för att ansöka om en lägenhet på något av kommunens boenden är du välkommen att ringa handläggarenheten: 031-724 65 90. Omsorgshandläggarna tar emot din ansökan och utreder ditt behov. Du får därefter ett beslut.

Telefontid:

måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkter



Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-01