Till innehållet

Björkelid i Rävlanda

Björkelids äldreboende ligger vackert beläget i Rävlanda med naturen som närmaste granne.

Foton: Emmy Jonsson

Det är viktigt att du är frisk och symtomfri vid besöket. Tillämpa också god handhygien och håll avstånd till brukarna.
Information om covid-19

Boendemiljö inomhus

Björkelid har fem enheter med totalt 44 lägenheter, fördelade på två våningsplan. Tre av dessa enheter vänder sig till personer med demenssjukdomar. Vi har trevliga gemensamma utrymmen som till exempel en stor matsal på första våning, vardagsrum på respektive våning samt fritidsutrymmen med bastu och gym. Du är också välkommen att låna finmatsalen för kalas och fester.

På Björkelid arbetar vi med olika teman. På boendet finns bland annat en sporthörna, ett galleri och en bar. Det finns också en lekhörna för barnbarnen som kommer på besök.

Boendemiljö utomhus

Björkelid har en stor trädgård med lusthus och en uppsjö av olika växter och blommor. I trädgården odlar vi i krukor och odlingsbäddar, och när vädret är lämpligt grillar vi korv, fikar, tränar och umgås. Omgivningen runt Björkelid är promenadvänlig och på baksidan av huset finns en naturstig som är anpassad för personer med nedsatt fysisk förmåga.
Naturstig Rävlanda

Personal

På Björkelid finns personal tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet på teamträffar varje vecka eller utifrån behov. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt och läkare finns kopplad till boendet. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och deras anhöriga ska känna sig trygga med den omsorg och vård som ges.

Är du intresserad av att arbeta på Björkelid eller på något annat av våra fina äldreboende, välkommen att höra av dig. Arbeta i Härryda kommun.

Ansökan

För mer information eller för att ansöka om en lägenhet på något av kommunens boenden är du välkommen att ringa handläggarenheten: 031-724 65 90. Omsorgshandläggarna tar emot din ansökan och utreder ditt behov. Du får därefter ett beslut.

Telefontid:

måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Plats inom tre månader

Härryda kommun garanterar en plats på särskilt boende inom tre månader efter fattat beslut. Om vi inte kan erbjuda detta kompenseras brukaren med två månaders fri hemtjänst.
Särskilt boende - servicegaranti gällande platstilldelning

Fast omsorgskontakt från första dagen

Du som fått beslut om särskilt boende erbjuds en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården. Vem som blir din fasta omsorgskontakt får du besked om samma dag som dina insatser påbörjas.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Eva Sellgren, enhetschef

Dalen, Heden, Ängen

Marie-Louise Andersson, enhetschef

Blåsippan, Skogen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-01