Till innehållet

Om kommunens avtalsuppföljning av Attendo Säteriet

Härryda kommun tecknar nytt avtal med Attendo som innebär att de kan fortsätta driva äldreboendet Attendo Säteriet, men inom ramen för kommunens valfrihetssystem. Boendet bedöms ha de förutsättningar som krävs för att uppfylla kraven.

Äldreboendet Attendo Säteriet drivs vidare

Bakgrund

Vård- och omsorgsföretaget Attendo driver sedan januari 2022 äldreboendet Attendo Säteriet i Mölnlycke på uppdrag av Härryda kommun. Under våren får kommunen signaler om brister i verksamheten och genomför en avtalsuppföljning. Uppföljningen bekräftar bristerna och Attendo inkommer, på uppdrag av Härryda kommun, med en åtgärdsplan för hur bristerna ska åtgärdas. Förvaltningen godkänner inte åtgärdsplanen utan bedömer att avtalet ska sägas upp.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 september får förvaltningen i uppdrag, att med extern kompetens, juridiskt utreda förutsättningarna för att säga upp avtalet med Attendo. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 september presenteras den externa utredningen. Sammanfattningsvis bedömmer Litigate (affärsjuridisk advokatbyrå) att förvaltningen gjort en korrekt juridisk bedömning och att det finns juridiska förutsättningar för att häva avtalet. Förvaltningen får i uppdrag av kommunstyrelsen att avsluta avtalet med Attendo.

Frågor och svar

Bristerna handlar framför allt om otillräcklig patientsäkerhet och misskötsamhet när det gäller omsorgen.

Den 3 oktober hade förvaltningen möte med Attendo. Förvaltningen och Attendo förhandlar nu om hur avtalet ska avslutas. Hur lång tid denna förhandling tar är oklart, men parterna är helt överens om att det är önskvärt med en skyndsam process.

Attendos ansökan kommer att prövas utifrån de krav och regler som gäller inom Härryda kommun. För att Attendo ska bli godkänd som utförare ska kommunens krav vara uppfyllda. Innan kommunen kan gå in i ett sådant avtal ska dock nuvarande avtal vara avslutat.

Om Attendo Säteriet godkänns som så kallad LOV-utförare kan brukare åter välja detta boende. Man kan alltid önska ett visst boende eller byta om man vill det. Sedan är det inte säkert att det finns plats på just det boendet man önskar flytta till.

Så länge nuvarande avtal pågår så påverkas inte brukarna direkt. Attendo Säteriet har fortsatt ansvar för att driva verksamheten och ge en god och säker omsorg. Hur brukarna kommer att påverkas framöver beror helt på resultatet av den dialog som kommunen och Attendo har kring avslutandet av avtalet. Där får vi återkomma när vi vet mer

Som huvudman ingår att följa upp att nuvarande avtal följs tills dess att det är avslutat. Det innebär bland att säkerställa att Attendo Säteriet ger brukarna en god och säker vård och omsorg.

Nej, placeringsstoppet som kommunen införde den 28 juni finns alltjämt kvar. I praktiken har ingen flyttat in på boendet sedan den 13 juni.

Den 31 oktober bodde 25 brukare på boendet. Sedan bristerna blev kända har totalt 13 brukare flyttat.

Kommunen är medveten om att det finns brukare på Attendo Säteriet som trivs och vill bo kvar. Det är med deras bästa i fokus som vi hoppas komma till ett bra avslut med Attendo.

Kommunen har ingen rätt att ta över boendet. Ett övertagande skulle i så fall ske i samförstånd mellan kommunen och Attendo. Detta är dock inte något som diskuteras mellan parterna.

Eftersom Attendo driver boendet är det i första hand Attendos ansvar.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-19