Medling mellan ungdomen som begått brott och drabbad person

Medling innebär att den ungdom som begått ett brott och den person som drabbats möts för att samtala om brottshändelsen tillsammans med en opartisk medlare.

Medling sker i båda parternas intresse och syftar bland annat till att förebygga återfall i brott och ge gärningsmannen möjlighet till ökade insikter i brottets konsekvenser. Initiativ till medling kan tas av familjen, polisen eller socialtjänsten.

Brottet ska vara anmält och erkänt av gärningspersonen

Medling är en möjlighet för gärningspersonen att ställa tillrätta och för brottsoffret att få upprättelse och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet. De brott som medling gäller, ska vara anmälda till polisen. Gärningspersonen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet i den.

Frivilligt för båda parter

Medling är helt frivilligt för båda parter och riktar sig främst till unga lagöverträdare. När det ska beslutas om ungdomens påföljd kan åklagaren och tingsrätten ta hänsyn till ungdomens vilja att genomföra medling.  

Kontakt

Mottagningsgruppen
031-724 68 18

Telefontid:

Måndag till fredag 9-11.45

Kontaktcenter 031-724 61 00

Besöksadress
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten
Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

socialtjansten@harryda.se