Lyssna

Taltidning

Är du intresserad av kommunal information, men har svårt att läsa? Då kan du gratis prenumerera på taltidningen.

Taltidningen ges ut cirka åtta gånger i månaden. Taltidningarna är inlästa på cd och så kallad daisy-cd. Alla prenumeranter får cd:n hemskickad.

En taltidning är cirka 80 minuter lång. Innehållet hämtas från Härryda kommuns webbplats, det kommunala månatliga Info-bladet och från den lokala pressen och är ett urval av månadens händelser, nyheter och information.

Vill du prenumerera?

Kontakta Pia Svensson, 031-724 61 03 eller information@harryda.se

Kontakt

För prenumeration, adressändring och frågor:

Pia Svensson, informatör
031-724 61 03
information@harryda.se