Hedersrelaterat våld

Lever du med hedersrelaterat våld och förtryck? Behöver du råd och stöd? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen och kan ta sig olika uttryck. Din familjs heder hänger ihop med vad du och andra familjemedlemmar säger och gör, utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt och normer kring sexualitet. Om du bryter mot de normer och regler som du förväntas följa kan du råka illa ut. Du riskerar att kontrolleras på ett sätt som begränsar dina möjligheter att välja fritt i livet.

Hedersrelaterat våld kan vara att:

 • inte få välja partner själv
 • pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja
 • inte få bestämma själv över sin framtid och sitt liv
 • inte få välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan
 • inte få gå ut själv
 • inte få bestämma själv vilka kläder man har på sig
 • inte tillåtas delta i simundervisning och idrott
 • bli utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas
 • utsättas för våld eller hot
 • utsättas för dödshot

Särskild sårbarhet

Är du en hbtq-person kan du vara extra utsatt, då något annat än heterosexualitet ofta är otänkbart i detta sammanhang. Du kan också vara extra utsatt om du har en funktionsvariation, då beroendet till den eller de som utövar våldet kan vara stort och våldet tar sig andra uttryck och kan på så sätt vara svårt att upptäcka.

Råd och stöd

Kontakta socialtjänstens vålsdsteam via Kontaktcenter 031-724 61 00 Länk till annan webbplats..

 • Du kan även kontakta din skolas elevhälsa för råd och stöd.

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoret är stängt 031-365 87 00.