Lyssna

Stöd och hjälp

Om du, eller någon annan, behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnummer 112. Då kommer du i kontakt med polis, räddningstjänst, ambulans och sjöräddning.

Nedan hittar du olika former av stöd och hjälp för både akuta och mindre akuta situationer. Är du osäker på vart du ska vända dig, så är du välkommen att kontakta Kontaktcenter: 031-724 62 00 kontaktcenter@harryda.se

Socialjour - akut

Socialtjänsten i Härryda kommun har avtal om social jour med Socialjouren i Göteborgs stad, 031-365 87 00.

Jouren omfattar följande tider:

  • Vardagar kl 16.30-08.00
  • Fredagar från och med kl 15.00 till måndagar kl 08.00
  • Helgdagsaftnar från kl 15.00 och helgdagar fram till efterföljande vardag kl 08.00

Under övrig tid hänvisas till Kontaktcenter: 031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

Psykiska problem - akut

Om du drabbas av akuta psykiska problem ska du i första hand vända dig till sjukvården.

Sjukvårdsrådgivningen

Ringer du Sjukvårdsrådgivningens kortnummer 1177, kan du prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs. Mer information om bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningara hittar du på deras webbplats. 
1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning tar emot sökande över 18 år med akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård.
Psykiatrisk akutmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider, besökstider och drop in: 
Växeltelefon, 031-342 10 00
Måndag-söndag dygnet runt

Besöksadress:
Journalvägen 5
416 50 Göteborg
plan 2

Kontaktpunkt psykiatri

Ett telefonnummer för alla vårdärenden: 031-343 63 00, telefonnumret går att ringa vardagar mellan klockan 07.30-17.00.

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen kan du vända dig till socialtjänsten. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

Stöd till barn och ungdom

Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Om du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112

Kraftkällan
För barn och unga med nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa, alkohol- eller drogproblem. Även för dig med skilda föräldrar med samarbetssvårigheter eller upplever våld i din närmiljö.

Telefon: 031-724 85 07, kraftkallan@harryda.se
harryda.se/kraftkallanlänk till annan webbplats

Stöd till familj och vårdnadshavare

Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112

Kraftkällan
För barn och unga med nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa, alkohol- eller drogproblem. Även för dig med skilda föräldrar med samarbetssvårigheter eller upplever våld i din närmiljö.

Telefon: 031-724 85 07, kraftkallan@harryda.se
harryda.se/kraftkallanlänk till annan webbplats

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Familjerådgivning
Behöver du och din partner råd och stöd kring er relation så tillhandahåller S:t Lukas familjerådgivning på uppdrag av Härryda kommun. Familjerådgivning

Stöd vid missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.
Härryda kommun - Missbruk och beroende

Stöd vid ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.
På Vårdguiden 1177.se hittar du en lista på många av dem.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till äldre

Äldresköterska
Du som är 65+ är välkommen att kontakta
distriktssköterskorna på Närhälsans vårdcentraler, som har speciell kunskap om äldres hälsa.

Äldrelinjen
För dig som är 65+ och behöver någon att prata med.
Telefon: 020-22 22 33

Härryda kommuns stödlinje för äldre och andra riskgrupper för coronaviruset

Förutom stödsamtal för att lindra oro och ensamhet kan du även få praktisk hjälp. Härryda kommuns stödlinje

Telefonnummer till stödlinjen: 031-724 88 99länk till annan webbplats
Telefontider: helgfri vardag klockan 8-12, 13-15.

Kontakt

Relaterad information

Framsidan av broschyren "Vi finns här!"

Vi finns här!PDF
Broschyr för utskrift med kontaktuppgifter till verksamheter dit du kan vända dig för råd och stöd vid oro eller kriser.