Stöd och hjälp

Om du, eller någon annan, behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnummer 112. Då kommer du i kontakt med polis, räddningstjänst, ambulans och sjöräddning.

Nedan hittar du olika former av stöd och hjälp för både akuta och mindre akuta situationer. Är du osäker på vart du ska vända dig, så är du välkommen att kontakta Kontaktcenter: 031-724 61 00 socialtjansten@harryda.se

Socialjour - akut

Socialtjänsten i Härryda kommun har avtal om social jour med Socialjouren i Göteborgs stad, 031-365 87 00.

Jouren omfattar följande tider:

  • Vardagar kl 16.30-08.00
  • Fredagar från och med kl 15.00 till måndagar kl 08.00
  • Helgdagsafton från kl 15.00 och helgdagar fram till efterföljande vardag kl 08.00

Under övrig tid hänvisas till Kontaktcenter: 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Psykiska problem - akut

Om du drabbas av akuta psykiska problem ska du i första hand vända dig till sjukvården.

Sjukvårdsrådgivningen

Ringer du Sjukvårdsrådgivningens kortnummer 1177, kan du prata med en sjuksköterska om vad som hänt och som lotsar dig vidare om det behövs. Mer information om bland annat adresser till vårdcentraler och akutmottagningara hittar du på deras webbplats. 
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning tar emot sökande över 18 år med akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård.
Psykiatrisk akutmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider, besökstider och drop in: 
Växeltelefon, 031-342 10 00
Måndag-söndag dygnet runt

Besöksadress:
Journalvägen 5
416 50 Göteborg
plan 2

Kontaktpunkt psykiatri

Ett telefonnummer för alla vårdärenden: 031-343 63 00, telefonnumret går att ringa vardagar mellan klockan 07.30-17.00.

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen kan du vända dig till socialtjänsten. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 61 00
Våld och hot i nära relation

Stöd till barn och ungdom

Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112

Stöd till familj och vårdnadshavare

Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Familjerådgivning

Behöver du och din partner råd och stöd kring er relation så tillhandahåller S:t Lukas familjerådgivning på uppdrag av Härryda kommun. Familjerådgivning

Stöd till äldre

Äldresköterska

Du som är 65+ är välkommen att kontakta
distriktssköterskorna på Närhälsans vårdcentraler, som har speciell kunskap om äldres hälsa.

Äldrelinjen

För dig som är 65+ och behöver någon att prata med.
Telefon: 020-22 22 33

Syn- och/eller hörselnedsättning

Du som har behov av stöd och hjälp på grund av en syn- eller hörselnedsättning

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov.

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom:

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent
031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa:

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent
031-724 88 02
sara.bexonpolder@harryda.se

Läs mer om anhörigstöd

Syn- och/eller hörselnedsättning

Du som har behov av stöd och hjälp på grund av en syn- eller hörselnedsättning

Stöd vid missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.
Härryda kommun - Missbruk och beroende

Stöd vid ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning

För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare, som har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd

För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 61 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.
På Vårdguiden 1177.se hittar du en lista på många av dem. Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.
Storasyster Länk till annan webbplats.

Syn- och/eller hörselnedsättning

Du som har behov av stöd och hjälp på grund av en syn- eller hörselnedsättning

Kontakt

Kontaktcenter

031-724 61 00
Fax: 031-724 61 75

socialtjansten@harryda.se

Relaterad information

Framsidan av broschyren "Vi finns här!"

Vi finns här! Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Broschyr för utskrift med kontaktuppgifter till verksamheter dit du kan vända dig för råd och stöd vid oro eller kriser.