Socialtjänstens hantering av coronapandemin

Inom socialtjänsten finns många sköra personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver skyddas extra mot covid-19.

En tredje dos vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin mot covid-19 till alla som är 18 år eller äldre. Det ska ha gått fem månader sedan dos 2. Bokning av dos 1, 2 och 3 görs på:
Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177 Länk till annan webbplats.

Smittskyddsrutiner behålls

 • Besökare på äldreboenden måste även fortsättningsvis förboka sitt besök och följa besöksrutinerna.
  Äldreboenden
 • Besökare på gruppbostäder behöver kontakta boendet och förvarna om sitt besök samt följa besöksrutinerna.
  Gruppbostäder
 • All personal som arbetar inom vårdnära verksamheter erbjuds och uppmanas att även fortsättningsvis att ta ett antigentest innan de går på sitt arbetspass.
 • Fortsatt användning av skyddsutrustning i verksamheterna enligt gällande rutiner. Tillgången på skyddsutrustning är god.

Aktiviteter för äldre

 • Seniorträffar, it-träffar och sittgympor som riktar sig til äldre sker i enlighet med aktuella rekommendationer.
  Aktiviteter för seniorer
 • Daglig verksamhet inom funktionsstöd sker i enlighet med aktuella rekommendationer.

Följer utvecklingen

Härryda kommuns krisledning och socialtjänstens ledning fortsätter att bevaka utvecklingen och vidta åtgärder vid behov.

Information från myndigheter

1177.se Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.