Fortsatt hantering av coronapandemin inom socialtjänsten

Efter 29 september återgår många av kommunens verksamheter i möjligaste mån till det normala. Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter kvarstår däremot befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare.

Nyhet 7 oktober: Fortsatt fokus att skydda äldre och sköra mot covid-19

Smittskyddsrutiner behålls

 • Besökare på äldreboenden måste även fortsättningsvis förboka sitt besök och följa besöksrutinerna.
  Äldreboenden
 • Besökare på gruppbostäder behöver kontakta boendet och förvarna om sitt besök samt följa besöksrutinerna.
  Gruppbostäder
 • All personal som arbetar inom vårdnära verksamheter erbjuds och uppmanas att även fortsättningsvis att ta ett antigentest innan de går på sitt arbetspass.
 • Fortsatt användning av skyddsutrustning i verksamheterna enligt gällande rutiner.
 • Smittspårningsrutiner gäller även efter den 29 september.

Försiktig öppning av verksamheter

 • Äldreträffar skalar upp inomhusaktiviteterna, men med fortsatt begränsning av antalet deltagare.
  Äldreträffar
 • Daglig verksamhet inom funktionsstöd öppnar gradvis.

Följer utvecklingen

Härryda kommuns krisledning och socialtjänstens ledning fortsätter att bevaka utvecklingen och vidta åtgärder vid behov.

Information från myndigheter

1177.se - symtom på covid 19 Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se: Det här gäller från och med den 29 september Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Covid-19 – så arbetar Härryda kommun